Građani Ljubljane su ga za gradonačelnika godine izabrali nakon katastrofalnog potresa 1896. godine, a svoju funkciju je obavljao čak 14 godina. Za vrijeme njegove vladavine grad bilježi mnoštvo novih dostignuća: općina je 1905. godine kupila Ljubljanski dvorac, sagrađena je prva elektrana, u gradu se pojavio prvi javni električni prijevoz – tramvaj. Hribarova dvorana je najveća dvorana u dvorcu.

Oružarnica (prostorija u prizemlju) se nalazi između Peterokutne kule i Barutane. Pretpostavlja se da je bila sagrađena 1524. godine na želju cara Ferdinanda. Ovaj prostor je služio i kao konjušnica, žitnica i prebivalište vojske koja se okupljala u Ljubljanskom dvorcu. Danas je u nekadašnjoj oružarnici smještena Gostiona Na Gradu.