Predstavljena je  autentična arhitektura, oprema, tadašnji uvjeti  i povijesni prikaz događaja, uključujući i  holograme zatvorenika. U kaznionicama su bili zatvoreni i neki poznati Slovenci, među njima i najveći slovenski književnik Ivan Cankar  te poznati slikar i karikaturist Hinko Smrekar.