Izvor riječi Palacij (latinski palatium – dvorac) potvrđuje da su te prostorije bile namijenjene reprezentaciji i ne boravku pokrajinskog guvernera. U razdoblju vladavine guvernera Herberta Turjaškog (1528–1575) taj prostor se opisuje kao oslikana dvorana – blagovaonica s okruglim stolom i dvanaest sjedala . Dvorana koja je bila obnovljena 2003. godine, sačuvala je duguljasti srednjovjekovni oblik sa četiri renesansna mola. Dvorana ima i maštovitu tehničku opremu (pokretnu višerazinsku pozornicu, pokretne stropne grede, skriveno osvjetljenje).

Za obnovu Palacija i obližnje Staleške dvorane je Biro Ambient (M. Kerin, M. Kregar, E. Ravnikar)  nagrađen Plečnikovom medaljom za značajan doprinos razvoju slovenske arhitekture.