S vanjskim svijetom su stanovnici dvorca  bili povezani sa dva pokretna a mosta , položena iznad obrambenog jarka. S vanjske strane se uzdizalo umjetno brdo Lipnik, koje se rastezalo sve do razine ulaznih otvora. Još danas su očuvana  dva od tih otvora , veći za kočije i konje,  a manji za ljude. Vidljive su i različite linije gađanja, jer je utvrda bila prilagođena novijem oružju. Na katu se nalazio stan stalnog stanara  tvrđave - upravitelja dvorske zgrade.

Današnja obnovljena kula nema katova i ima otvoreno krovište. Namijenjena je za izložbe, manje koncerte i kazališne predstave.