Mojstra Bojana Adamiča (1912–1995), skladatelja in dirigenta, je močno privlačila poganska kultura oz. tradicionalna maska kot prežitek poganstva, ki naj bi se v določeni meri ohranilo vse do danes. Maske mu sproščajo domišljijo, pustno dogajanje ga navdaja z občutkom svobode, s kurentom označuje zmago nad zimo in temo, dolgočasjem in apatičnostjo. Kurent je prispodoba Adamičevega vitalizma in neizmerne energije.

Na razstavi bo na ogled film »Bojan Adamič in Hasselblad« v režiji Janeza Megliča.

Kustosa razstave: Stanka Gačnik in doc. dr. Aleš Gačnik.

Razstava je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož

Nazaj na seznam