Srednjeveški gradovi, danes največkrat v razvalinah, le redki ohranjeni ali celo vzdrževani, so neme priče tistega odmaknjenega časa, ki ga navadno označujemo z besedo fevdalizem, čeprav so gradovi pravzaprav nastajali le v njegovi zreli dobi, od 10. stoletja dalje do začetka nove dobe, nakar so jih zamenjali v dolinah na ravnicah postavljeni udobnejši dvorci.

Gre torej za dve značilni različici grajske arhitekture, od katerih ima vsaka svoje nezamenljive posebnosti. Za gradove velja, da so po pravilu utrjene stavbe, pri katerih ima stanovanjska namembnost podrejeno vlogo. Pri dvorcih je drugače. Ti so utrjeni le v svoji najzgodnejši dobi, v 16. stoletju, a še tedaj se njihova obrambna funkcija podreja večji stanovanjski udobnosti.
Gradovi so v osnovi vselej srednjeveški utrjeni stavbni kompleks na naravno ali umetno zavarovani lokaciji, ki ima funkcijo središča fevdalne zemljiške posesti in je prebivališče fevdalnega gospoda ali njegovega namestnika. Gradovi so nastajali v Evropi in v Aziji. V Evropi je nastalo več deset tisoč grajskih stavb. Razlikujejo se zlasti po času nastanka, položaju v prostoru, velikosti, namembnosti, oblikovnih in obrambnih značilnostih, uporabljenih gradbenih materialih, njihovih graditeljih in uporabnikih ter po njihovi sedanji ohranjenosti.

O predavatelju:
Izr. univ. prof. dr. Igor Sapač je arhitekt in umetnostni zgodovinar. Od leta 1986 se ukvarja z raziskovanjem stavbne dediščine v Sloveniji, zlasti gradov in dvorcev. Med letoma 2005 in 2014 je bil zaposlen kot kustos za starejšo arhitekturo na Slovenskem in muzejski svetovalec v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2007 je predavatelj na Oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Napisal je številne članke in knjige o grajski dediščini v Sloveniji.

Vabljeni tudi na naslednji strokovni predavanji iz cikla:
- 20. marca ob 18.00: Srednjeveške grajske stavbe v Sloveniji;
- 28. marca ob 18.00: Grajske stavbe novega veka v Sloveniji.


Cena vstopnice:
- odrasli: 6,00 €
- dijaki, študenti, upokojenci: 5,00 €

KUPI VSTOPNICO

Prodaja vstopnic: prodajna mesta na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja vzpenjače, www.ljubljanskigrad.si ter na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si
Število vstopnic je omejeno.

Za obisk predavanja priporočamo vožnjo s tirno vzpenjačo; z nakupom vstopnice si zagotovite znižano ceno povratne vozovnice.

Nazaj na seznam