Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana je na 35. seji 27. 2. 2019 sprejela sklep o izvedbi javnega anonimnega natečaja za likovno rešitev spomenika, ki bo postavljen na Prekmurskem trgu v Ljubljani.

Na natečaj je v roku prispelo dvanajst predlogov, ki jih na Ljubljanskem gradu predstavljamo od 9. do 28. julija 2019.

O prispelih predlogih je odločala strokovna komisija v sestavi:
predsednik: podžupan MOL, prof. Janez Koželj,
predstavnica strokovne javnosti: dr. Ana Kučan,
predstavnica Društva likovnih umetnikov Ljubljane: mag. Alenka Vidrgar, akademska. kiparka,
predstavnik predlagateljev postavitve spomenika: dr. Robert Inhof,
član Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL: Blaž Peršin,
predstavnik projektanta arhitekturne zasnove: Rok Žnidaršič.

Strokovna komisija je prispele predloge ocenila na osnovi kriterijev:
- izvirnost likovne rešitve,
- skladnost rešitve z zasnovo trga,
- izpovednost oblikovnega koncepta,
- jasnost sporočila,
- trajnost spomenika – priporočen kamen ali bron,
- komunikativnost
- izvedljivost v predvidenem roku.

Za postavitev spomenika je komisija izbrala predlog akademskega kiparja Zorana Srdića Janežiča.
2. nagrado je prejel predlog akademskega kiparja Matjaža Počivavška.
3. nagrado je prejel predlog akademskega kiparja mag. Primoža Puglja.

Na natečaju so sodelovali še: dr. Marjan Drev, Vasja Ulrih, Nika Oblak & Primož Novak, Rok Bogataj, Veljko Zejak, Paola Korošec, Damijan Kracina, Jurij Dobrila in Boštjan Drinovec v sodelovanju s Špelo Kuhar, Robertom Potokarjem in Mino Gutović

Zasnova in postavitev razstave: Medprostor, arhitekturni atelje d. o. o.

Logo MOL

Nazaj na seznam