Na vsebino

Pogoji za uporabo BONA21

BON21 lahko uporabite v Javnem zavodu Ljubljanski grad od 22. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

BON21 je mogoče uporabiti za kulturne in turistične vsebine, katerih organizator je Ljubljanski grad. Minimalni znesek unovčenja znaša 20,00 EUR.

 

Postopek uporabe BONA21:


1.    Upravičenec mora vsaj 24 ur pred obiskom Ljubljanskega gradu oziroma pred prevzemom vstopnic na prodajnih mestih (vstopni paviljon in spodnja postaja tirne vzpenjače) poslati sporočilo na bon21@ljubljanskigrad.si, da želi uporabiti BON21.

2. 
   Sporočilo mora vsebovati:

a.    vrsto vstopnice, za katero želi uporabiti BON 21 (seznam vstopnic, za katere lahko uporabite BON21 najdete na dnu te strani);

b.    izpolnjeni obrazec BON21 »Potrditev unovčitve bona« in kopijo osebne izkaznice ali potnega lista.

i.    Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu BON21 »Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi«.

ii.    Če se unovči preneseni bon, je treba ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu BON21 »Izjava upravičenca o prenosu bona«, ki jo podpiše upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Preneseni BON21 je mogoče uporabiti le enkrat (večkratno unovčenje prenesenega bona ni možno).

BONA21 ni mogoče uporabiti pri spletnih nakupih vstopnic ali brez predhodne napovedi.

Vaše podatke bomo skladno z veljavno zakonodajo skrbno varovali do poteka zastaralnega obdobja.

Podrobnejše informacije.