Z zunanjim svetom so bili prebivalci gradu povezani z dvema dvižnima mostovoma, ki sta potekala nad obrambnim jarkom. Na zunanji strani se je dvigal umetno narejen hrib Lipnik – do ravni vhodnih odprtin. Še danes sta ohranjeni dve odprtini, večja za vozove in konje, manjša za ljudi. Vidne so tudi različne strelne line, saj je bila utrdba prilagojena novejšemu orožju. V nadstropju je bilo stanovanje gradiščana, upravitelja grajske stavbe.

Današnji prenovljeni stolp je brez nadstropij in ima odprto ostrešje. Namenjen je razstavam, manjšim koncertom in gledališkim predstavam.