Razgledni stolp

Star lesen stolp so med letoma 1845 in 1848 zamenjali z novim, zidanim. Dokončan stolp je imel stanovanje za požarnega čuvaja, ki je s topovskimi streli naznanil, če je v mestu začelo goreti. Današnji razgledni stolp je bil leta 1982 povišan za 1,2 metra, tako da je njegovo očišče na zgornji ploščadi natančno 400 m nad morjem. V letu 2009 so Razgledni stolp znova obnavljali, med drugim je bilo povišano obrambno obzidje na razglednem nivoju. Dandanes stolp nima več požarnovarnostne funkcije, ampak je zelo obiskana razgledna točka.

 

Stolp piskačev

Prvotni vhod je bil na severni strani deželnoknežjega gradu. Urejen je bil z dvižnim mostom na vhodni strani. Omenjeni vhod so nadzidali v Stolp piskačev (prvič omenjen leta 1544); stal je pred današnjim Razglednim stolpom. Prostor za mestne godce je bil na lesenem hodniku, ki je obkrožal stolp in kjer so vsako dopoldne ob 11. uri trobili s tremi pozavnami in enim kornetom. Kdaj je ta navada zamrla, ni znano, viri jo omenjajo v 16. in 17. stoletju. Mestni godci so bili hkrati tudi čuvaji, ki so skrbeli za požarno varnost mesta. Ob izbruhu požara so podnevi izobesili rdeče blago, ponoči pa svetilko. Stolp piskačev je bil v obdobju Francozov močno poškodovan in dotrajan. Kasneje, leta 1848, so ob stolpu zgradili današnji Razgledni stolp.