Na kroni glavnega mesta, v zavetju mogočnih zidov in objemu narave, je poročni dan resnično doživetje. Ljubljanski grad je že desetletja med najbolj priljubljenimi lokacijami za sklepanje zakonskih zvez. Ob lični kapeli sv. Jurija iz 15. stoletja za sklenitev cerkvenega poročnega obreda, prelepih zgodovinskih dvoranah za poročno slavje in grajski kulinariki Ljubljanski grad kot na dlani ponuja vse na enem mestu. Naj se vajina zgodba začne pisati na prizorišču, kjer si preteklost podaja roko s prihodnostjo.

Jasmina Pinoza, mag.

Strokovna sodelavka za trženje

01 306 42 39

031 715 242

jasmina.pinoza@ljubljanskigrad.si

trzenje@ljubljanskigrad.si

Najem dvorane za sklenitev zakonske zveze

Dvorana Največja kapaciteta prostora (št. oseb)Cena za 1 uroCena za 2 uri
Podpisnica Modre / Bele dvorane 8 122,00 €  
Erazmov stolp (zunanja lokacija) 20 366,00 €  
Razgledna terasa in Erazmov stolp 20 427,00 €  
Friderikova soba I. 20 219,60 € 305,00 €
Modra / Bela dvorana 50 305,00 €  
Grajska kapela sv. Jurija 80 183,00 €  
Hribarjeva dvorana 100 610,00 € 671,00
Stanovska dvorana z Obhodno dvorano 120 732,00 € 793,00 €
Palacij 150 610,00 € 671,00 €

DDV je vključen v ceno.

 

Osnovni program poroke:

 • državni simboli;
 • osvetlitev dvorane;
 • postavitev stolov;
 • ozvočenje matičarja in pooblaščenca;
 • možnost izposoje blazinice za prstančka;
 • čiščenje;
 • rezervacija do 10 parkirnih mest.

Stroški pogostitve niso vključeni v ceno.

V okviru sklenitve zakonske zveze v Beli ali Modri dvorani se lahko odločite za fotografiranje na Razgledni terasi nad dvoranama. V tem primeru je cena enournega najema Bele ali Modre dvorane za sklenitev zakonske zveze in Razgledne terase za fotografiranje 350 €.

Ljubljanski grad je spomenik kulturnega pomena, zato prinašanje in strežba hrane ter pijače na območju Ljubljanskega gradu, Grajskega parka in parkirišča nista dovoljena. Riža in konfetov ni dovoljeno metati, dovoljeni so milni mehurčki, ki jih lahko kupite tudi v trgovini na Ljubljanskem gradu.

V kolikor želite zunanje površine Ljubljanskega gradu uporabiti za poročno snemanje ali fotografiranje, poročni obred pa ne poteka na Ljubljanskem gradu, morate vnaprej pridobiti soglasje javnega zavoda Ljubljanski grad in poravnati znesek v višini 130 €. DDV ni vključen v ceno. 

Priporočamo, da za poročno slavje izberete eno od prelepih grajskih dvoran. Več informacij najdete tukaj.

 

Sklenitev partnerske zveze istospolnih parov

Od 24. februarja 2017 se uporablja Zakon o partnerski zvezi, ki ureja sklenjeno partnersko zvezo, nesklenjeno partnersko zvezo in napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja zakonsko zvezo. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, omenjeni zakon pa ureja sklenitev, pravne posledice in prenehanje le-te. Taka zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če zakon določa drugače.

Ljubljanski grad – prejemnik certifikata LGBT prijazno – je tudi lokacija za sklenitev zakonske zveze istospolnih parov. 

 

Navodila za prijavo na civilni poročni obred na Upravni enoti Ljubljana

Za sklenitev zakonske zveze na Ljubljanskem gradu se najprej obrnete na Jasmino Pinoza (telefon: 01/306 42 39 ali e-naslov: jasmina.pinoza@ljubljanskigrad.si) in se dogovorite za ogled dvoran. Na podlagi ogleda in potrditve se izda soglasje, s katerim se bodoča zakonca prijavita pri Upravni enoti Ljubljana, na okencu Oddelka za matične zadeve Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana, v pritličju, oziroma po telefonu 01/306 32 56 ali 01/306 32 10.

Uradne ure za informacije in prijavo so:

 • v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 18. ure,
 • v sredo od 8. do 19. ure,
 • v petek od 8. do 14. ure.

Datum sklenitve zakonske zveze izbereta zakonca med prostimi termini ob prijavi dogodka na Upravni enoti Ljubljana, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se bodoča zakonca odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.

Za prijavo sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca potrebujeta osebni dokument; navesti morata podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, je treba predložiti tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze.

V primeru, da je bodoči zakonec tujec, za prijavo potrebuje:

 • potni list,
 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan,
 • potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze.

Izpiski in potrdila morajo biti izdani za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Če bodoči zakonec ali priča ne razume slovenskega jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.

Poleg zahtevanih listin je na Upravni enoti Ljubljana treba priložiti tudi pisno soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži vsaj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V primeru takšne sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 €. Bodoča zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze na TRR UE Ljubljana.

Za lažjo organizacijo dogodka smo vama pripravili tudi seznam oziroma postopek po korakih; ogledate si ga lahko na tej povezavi.