Dostop do Grajskega dvorišča je omogočen med 10. in 18. uro.

Ostale grajske vsebine so trenutno zaprte. Prav tako ne obratuje tirna vzpenjača.

You can access Castle Courtyard from 10:00 to 18:00

Castle features are currently closed. The funicular railway is not operating.