Vidikovac i Kula svirača

Nakon odlaska Francuza 1813. godine, srušena je (a možda se zbog dotrajalosti srušila i sama) prvobitna obrambena kula - Kula svirača, a dvije godine kasnije su na mjestu stare kule podignuli  drvenu kulu za  dojavu požara.

Vidikovac i Kula svirača Vidikovac i Kula svirača

Kula strijelaca

Temelji datiraju u 15. stoljeće, od kule do gradske utvrde na današnjim Šancama prostirale su se zidine.

Kula strijelaca Kula strijelaca

Peterokutna kula

Kula je u 15. stoljeću služila kao glavni ulaz u dvorsko dvorište i za obranu grada od napada sa južne strane.

Peterokutna kula Peterokutna kula

Friderikova kula

Između Staleške dvorane i Palacija je u nekadašnjoj ulaznoj kuli,  na dva kata imala svoje prostorije vladarica dvorca.

Friderikova kula Friderikova kula

Staleška dvorana

Današnja staleška dvorana obuhvaća nekadašnje boravišne prostorije pokrajinskog guvernera u Ljubljanskom dvorcu.

Staleška dvorana Staleška dvorana

Palacij

Palacij je dvorana u kojoj je pokrajinski guverner priređivao svečane prijeme i gozbe; tu je gospodar dvorca obavljao svoje dužnosti.

Palacij Palacij

Hribarova dvorana i Oružarnica

Hribarova dvorana iznad oružarnice tj. sadašnje Gostione  Na Gradu je dobila ime po ljubljanskom gradonačelniku Ivanu Hribaru. Naziv počasnog građanina grada Ljubljane Hribar je dobio za izgradnju gradskog vodovoda.

Hribarova dvorana i Oružarnica Hribarova dvorana i Oružarnica

Dvorska kapela sv. Jurja

Jedan od najstarijih zidanih dIjelova dvorca je dvorska kapelica. Sudeći po carskom dokumentu iz 1489. godine, posvećena je sv. Juraju, sv. Pankraciju i sv. Heleni.

Dvorska kapela sv. Jurja Dvorska kapela sv. Jurja

Kaznionica

Ispod Palacija se nalazi niz sačuvanih zatvorskih samica, koje su bile obnovljene 2011. godine i sada su postale dijelom objekta Kaznionica.

Kaznionica Kaznionica

Dvorsko dvorište

Središnje dvorsko dvorište je u cijelosti zatvoren ambijent.

Dvorsko dvorište Dvorsko dvorište

Bijela i Modra dvorana

Na obrambeni dio srednjovjekovnih zidina danas je prislonjen i trakt s dvjema dvoranama na katu i kavanom na razini dvorišta. Dvorane su  potpuno obnovljene 2014. godine.

Bijela i Modra dvorana Bijela i Modra dvorana

Gornji lapidarij

Prostor za dvoranu ispod Gostione na gradu je dobiven prilikom zadnje obnove. Zanimljivo je njeno višerazinsko uređenje i preplitanje građevinskih materijala sa geološkom strukturom tla.

Gornji lapidarij Gornji lapidarij

Kamenita dvorana

Prostor za dvoranu ispod Dvorske kavane je dobiven prilikom zadnje obnove. Zanimljivo je njeno višerazinsko uređenje i preplitanje građevinskih materijala sa geološkom strukturom tla.

Kamenita dvorana Kamenita dvorana

Erazmova kula

Za kulu koja je nazvana po lopovskom vitezu Erazmu Jamskom (iz obitelji Luegger), arheolozi pretpostavljaju da je služila kao tamnica za plemstvo.

Erazmova kula Erazmova kula

Barutana

Barutanu, sagrađenu u 15. stoljeću, danas smatraju jednom od prvih prostorija u dvorcu, a nalazila se između Dvorske kapele sv. Jurja i Oružarnice.

Barutana Barutana

Zmajev brlog

Zmajev brlog Zmajev brlog

Zatvor na otvorenom

Prostor Zatvora na otvorenom stisnut je između dvorskih zidina i stijene. Tamnica je nekada bila dostupna samo sa razine dvorišta, što znači da su zatvorenike spuštali u dubinu konopcem (ili lancem).

Zatvor na otvorenom Zatvor na otvorenom