Prvobitni ulaz u kapelu do koje je vodilo trinaest stepenica je bio sa sjeverne strane i u uporabi je još i danas. Kasnije se u kapelu ulazilo sa južne strane. Prva gotska kapela je imala drveni strop, četiri gotski zašiljena prozora i emporu, s koje su gospoda mogla pratiti svetu misu. Ponovno je zidana u baroknom stilu, a 1747. godine su je oslikali grbovima pokrajinskih guvernera. U crkvenim prostorijama rijetko susrećemo slikarije svjetovnih sadržaja, stoga je ova kapela pravi europski biser.

Tijekom zadnje obnove  kapele (1992. godine) su otkrivene i njene prvobitne gotske slikarije – bordure oko oltara, ulaza i prozorskih otvora. Zidove kapele krase posvetni križevi u gotskom stilu koji simboliziraju Isusov križni put.