Iako je dvorac bio u vlasništvu zemaljskog poglavara, za sigurnost dvorca i njegovog brežuljka brinuli su sami građani. Pored građanske tvrđave (Šance) građani su brinuli o Kuli svirača. To je bio zapravo prerađena ulazna kula iz Friderikovog vremena.

Na drvenoj platformi izgrađenoj oko Kule svirača (prvi puta spomenuta 1544. godine), svakog su dana u 11. sati gradski svirači zatrubili u tri trombona i jedan kornet i time najavili građanima da se približava 12 sati, to jest vrijeme ručka. Nije poznato kada je ova navika zamrla, ali je izvori spominju još u 17. vijeku. Svakako, ovo muziciranje nije bilo njihov najvažniji zadatak. Ali to je onaj događaj kojega smo zbog njegove simpatičnosti i kao uspomenu na Gradske svirače nakon višegodišnjih nastojanja Ljubljanskom dvorcu obnovili 2012. godine. Sada se Gradski svirači nažalost ne oglašavaju s Kule svirača koja je bila jako oštećena, a stajala je u neposrednoj blizini današnjeg Vidikovca sagrađenog 1848. godine.

Projekt provodimo u suradnji s Turizmom Ljubljana.