Na vsebino

Pravila nagradne igre 10. obletnice Ljubljanskega gradu - (v nadaljevanju: LG10) 2021

(v nadaljevanju: pravila)

 

1. Uvodna določila

Ta pravila določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre LG10 (v nadaljevanju: nagradna igra).

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Ljubljanskega gradu, na naslednji povezavi: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/10-let-spominov/pravila-nagradne-igre.

2. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre LG10 je Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 5. 4. 2021 od 10. ure do 31. 12. 2021 do 9.00 ure na Facebook strani Ljubljanskega gradu: https://www.facebook.com/LjubljanaCastle, delno na Friderikovi FB strani: https://www.facebook.com/FriderikTheLjubljanaCastleRat ter Instagram profilih Ljubljanskega gradu, t.j.: Ljubljanski grad: https://www.instagram.com/ljubljanacastle/ Friderik: https://www.instagram.com/friderik_theljubljanacastlerat/. Znotraj te nagradne igre poteka 9 posamičnih nagradnih iger, ki potekajo na naslednji način:

- vse posamične nagradne igre se začnejo prvi ponedeljek v mesecu (z vključno aprilom) in po en teden (do vključno nedelje).

Nagradna igra poteka torej enkrat mesečno po en teden, do konca leta 2021. Podrobnosti o posamičnih nagradnih igrah znotraj nagradne igre LG10 v nadaljevanju.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

· V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki odgovorijo na nagradno vprašanje oz. zahteve, ki so navedene v vsaki objavi posamične nagradne igre ter nepreklicno in brezpogojno sprejemajo pravila posamične nagradne igre.

· Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale polnoletnost.

· V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in študentje pri organizatorju kot tudi ne osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

5. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ljubljanskega gradu in Friderik ter obeležitev 10. obletnice delovanja Ljubljanskega gradu.

6. Način sodelovanja v nagradni igri

6.1. Prijava v nagradno igro

· Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da pod vsakokratno objavo posamične nagradne igre na FB strani Ljubljanskega gradu izpolni zahtevane pogoje iz objave. Iz množice vseh, ki bodo sodelovali, se bodo nagrajenci izžrebali. Posamične nagradne igre, nagrade in način sodelovanja so opredeljeni v nadaljevanju.

· Vsa komunikacija s sodelujočimi v nagradni igri se izvaja preko Facebook strani Ljubljanskega gradu: www.facebook.com/LjubljanaCastle, delno preko Friderikove FB strani: https://www.facebook.com/FriderikTheLjubljanaCastleRat ter na Instagram profilih Ljubljanskega gradu, t.j.: Ljubljanski grad: https://www.instagram.com/ljubljanacastle/ Friderik: https://www.instagram.com/friderik_theljubljanacastlerat/.

6.2. Način sodelovanja

· Uporabnik sodeluje tako, da izpolni zahteve vsakokratne nagradne igre (podrobnosti v točki 8).

7. Nagrajenci, podelitev ter prevzem nagrade

7.1. Nagrajenci

· Med vsemi sodelujočimi, ki so sodelovali v posamični nagradni igri, se izžrebajo nagrajenci (število in vsebina nagrad za vsako posamično nagradno igro so specificirani v nadaljevanju, v točki 8 način sodelovanja in vsebina ter število nagrad). Žrebanje nagrad poteka prek računalniškega programa. Izvede jo oseba iz Službe za odnose z javnostmi, o izžrebanih osebah (nagrajencih) obvesti tudi eno osebo iz Službo za trženje.

7.2. Podelitev nagrade

· Nagrajenec v svoj FB Inbox prejme sporočilo o prejemu nagrade.

· Vsak udeleženec lahko v eni nagradni igri prejme le eno nagrado.

· Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni možna.

· Imena in priimki nagrajencev bodo ob njihovem soglasju objavljeni na Facebook strani Ljubljanskega gradu: www.facebook.com/LjubljanaCastle najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

7.3. Prevzem nagrade

· Po končani nagradni igri organizator kontaktira nagrajenca preko Facebook strani (zasebnega sporočila) za pridobitev e-naslova za posredovanje navodil o prevzemu nagrade.

· Na e-naslov nagrajenec prejme od organizatorja dopis o prejeti nagradi in načinu prevzema le-te.

· Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri, organizatorju sporoči vse zahtevane podatke skladno s temi pravili in da po prejemu obvestila organizatorju izrecno pisno potrdi, da soglaša s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejema.

· Nagrajenec mora svoje podatke skupaj s pisnim potrdilom, da se strinja s pravili, poslati najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila o izboru. V nasprotnem primeru bo nagrada propadla.

· Po tako izvedenem postopku nagrajenec prejme nagrado.

· Rok za prevzem nagrade:

  •  velja za vse nagrade: en mesec od datuma prejema pisnega potrdila glede strinjanja s pravili nagradne igre s strani nagrajenca organizatorju.

· Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

V kolikor je za nagrado izbran posameznik, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se mu nagrada ne podeli. Če se navedeno ugotovi tekom izbora, se skladno s temi pravili določi drugega nagrajenca.

8. Nagradni sklad

V okviru nagradne igre bomo glede na število komentarjev izžrebali toliko nagrajencev na posamezno nagradno igro, kot je spodaj navedenih nagrad. Nagrade so naslednje:

1. NAGRADNA IGRA 1 (5.-11. aprila):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 1x knjiga Jedi časov-časi jedi, 1x steklenica vina Belpin, 1x steklenica vina Rdečegrajc

2. NAGRADNA IGRA 2 (3.-9. maja):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 1x almanah Ljubljanskega gradu ob 10. obletnici, 2x Časovni stroj brez vzpenjače, 2x voda Friderik in 1x shopper bag Friderik

3. NAGRADNA IGRA 3 (7.-13. junija):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 2x Alan Gelati vstopnica z vzpenjačo, 1x bon za Vinoteko v vrednosti 15 EUR

4. NAGRADNA IGRA 4 (5.-11. julija):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 2x vstopnica za Film pod zvezdami – film po dogovoru z organizatorjem oz. tisti film, ki bo v objavi na FB strani Ljubljanskega gradu (ne velja za premiero, predpremiero ali posebne projekcije), 1x bon za Grajsko kavarno v vrednosti 15 EUR

5. NAGRADNA IGRA 5 (2.-8. avgusta):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 1x bon za Gostilno na gradu v vrednosti 30 EUR, 2x vstopnica za Razgledni stolp

6. NAGRADNA IGRA 6 (6.-12. septembra):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 2x Modrosti o grajski trti in vinu brez vzpenjače, 1x bon za Vinoteko v vrednosti 15 EUR

7. NAGRADNA IGRA 7 (4.-10. oktobra):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 2x Grajski pobeg brez vzpenjače, 1x bon za Grajsko kavarno v vrednosti 15 EUR

8. NAGRADNA IGRA 8 (1.-7. novembra):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 2x Grajska vstopnica z avdio vodenjem brez vzpenjače, 1x knjiga Krona mesta

9. NAGRADNA IGRA 9 (6.-12. decembra):

NAČIN SODELOVANJA: Vsi, ki ustrezno komentirajo objavo, bodo vključeni v žreb. Izžreba se 3 nagrade.

NAGRADA: 4x vstopnica za predstavo Friderik, grajska podgana predstava, 1x slikanica Friderik, grajska podgana

V primeru, da zaradi epidemioloških ali drugih vzrokov odpade dogodek, za katerega je podeljena vstopnica, si organizator nagradne igre pridržuje pravico podeliti vstopnico za drug dogodek v organizaciji Ljubljanskega gradu.

Nagrajenci so dolžni organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko vse najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila, da so nagrajenci.

9. Izročanje nagrade

· Velja za vse nagrade: nagrajenec bo lahko nagrado prevzel z osebnim dokumentom na blagajni Info centra Ljubljanskega gradu.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, nagrajenec pa izgubi pravico do nagrade, če:

· se nagrajenec ne strinja s pravili nagradne igre,

· nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

· nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade (člen 7.3., tretja alineja),

· se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

· nagrajenec organizatorju v roku 5 dni ne sporoči svojih osebnih podatkov,

· nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame nagrade.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

· Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

· Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

· Imena in priimki nagrajencev bodo ob prejemu soglasja objavljeni na Facebook strani Ljubljanskega gradu: www.facebook.com/LjubljanaCastle najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je posameznik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

· Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren organizator, Javni zavod Ljubljanski grad.

· Nagrade, prejete v okviru nagradne igre, so v skladu z Zakonom o dohodnini predmet obdavčitve. Akontacijo dohodnine (če ta obveznost nastane) poravna organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku znaša 25 % od bruto vrednosti nagrade.

11. Varovanje osebnih podatkov

· S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre, za kar bodo udeleženci tudi posredovali pisno izjavo za obdelavo osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

· Na podlagi soglasja nagrajenca se dovoljujejo objava imena in priimka na Facebook strani Ljubljanskega gradu: www.facebook.com/LjubljanaCastle.

· Telefonska številka bo uporabljena le za kontaktiranje nagrajencev o prevzemu nagrade.

· Posredovani podatki se obdelujejo do izteka roka za prevzem nagrade za tiste, ki je niso prevzeli, za preostale pa v obdobju, ki ga določajo področni predpisi.

· Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

· Organizator kot upravljalec bo osebne podatke, ki jih bo pridobil od udeležencev, uporabljal izključno za naslednje namene:

  •  izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
  •  obveščanje nagrajencev o rezultatu nagradne igre.

12. Druge določbe

· Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Prav tako ne odgovarja za morebitne posledice, nastale ob uporabi nagrad.

· Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Ljubljanskega gradu www.facebook.com/LjubljanaCastle oz. bo to objavljeno na spletni strani Ljubljanskega gradu: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/10-let-spominov/pravila-nagradne-igre.

· Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

· Organizator si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne ravna v skladu s pravili sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v vseh nagradnih igrah organizatorja.

· Facebook tudi ni sponzor nobene izmed zgoraj omenjenih nagradnih iger oz. nagradne igre LG10 v celoti.

13. Reševanje pritožb

Organizator si bo prizadeval vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. V kolikor to ne bi bilo mogoče, se organizator in udeleženec nagradne igre dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

14. Končne določbe

Pravila začnejo veljati 5. aprila 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni stani Ljubljanskega gradu: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/10-let-spominov/pravila-nagradne-igre.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Ljubljanskega gradu: www.facebook.com/LjubljanaCastle oz. bo to objavljeno na spletni strani Ljubljanskega gradu: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/10-let-spominov/pravila-nagradne-igre.

Datum: 5. 4. 2021

JZ Ljubljanski grad