Na vsebino

Ekipa

Direktorica

Mateja Avbelj Valentan

Mateja Avbelj Valentan

Direktorica

01 306 42 30 (tajništvo)

tajnistvo@ljubljanskigrad.si

Vodstvo

Marko Brunskole

Marko Brunskole

Pomočnik direktorice za področje poslovanja in kulturno umetniškega programa

01 306 42 38

041 314 140

marko.brunskole@ljubljanskigrad.si

Nika Valentinčič

Nika Valentinčič

Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve

01 306 42 40

031 299 175

nika.valentincic@ljubljanskigrad.si

Janja Rozman

Janja Rozman

Vodja službe za odnose z javnostmi

01 306 42 15

041 819 903

janja.rozman@ljubljanskigrad.si

mag. Simona Kokalj

mag. Simona Kokalj

Vodja službe za trženje

01 306 42 42

051 324 182

simona.kokalj@ljubljanskigrad.si

Damjana Križman

Damjana Križman

Vodja službe za tehnične zadeve

01 306 42 34

041 965 782

damjana.krizman@ljubljanskigrad.si

mag. Samo Resnik

mag. Samo Resnik

Vodja službe za obratovanje tirne vzpenjače

01 306 42 02

041 391 056

samo.resnik@ljubljanskigrad.si

Majda Mali

Majda Mali

Vodja službe za hotelske namestitve in gostinstvo Hostla Celica

01 230 97 00

031 318 700

majda.mali@hostelcelica.com

Služba za program

Katarina Damjanov

Strokovna sodelavka za glasbeni in družabni program

051 631 645

katarina.damjanov@ljubljanskigrad.si

Anka Hančič

Koordinatorka in organizatorka za muzejsko razstavni program

01 232 99 94

051 617 761

anka.hancic@ljubljanskigrad.si

mag. Helena Türk

Koordinatorka in organizatorka za likovni in galerijski program

01 306 42 35

031 715 190

helena.turk@ljubljanskigrad.si

Petra Kučič

Strokovna sodelavka za izobraževalni program

01 306 42 04

051 624 239

petra.kucic@ljubljanskigrad.si

Andreja Dular

Strokovna sodelavka za izobraževalni program

031 397 311

andreja.dular@ljubljanskigrad.si

Služba za odnose z javnostmi

Janez Konda

Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

01 306 42 13

031 314 468

janez.konda@ljubljanskigrad.si

splet@ljubljanskigrad.si

Služba za trženje

Nejc Novak

Strokovni sodelavec za trženje

01 306 42 16

051 624 136

nejc.novak@ljubljanskigrad.si

sales@ljubljanacastle.com

Matjaž Konda

Strokovni sodelavec za turizem

01 306 42 73

051 601 363

matjaz.konda@ljubljanskigrad.si

sales@ljubljanacastle.com

Nina Jakhel Ivanović

Strokovna delavka za trženje

01 306 42 10

051 624 164

nina.jakhel@ljubljanskigrad.si

Jasmina Pinoza, mag.

Strokovna sodelavka za trženje

01 306 42 39

031 715 242

jasmina.pinoza@ljubljanskigrad.si

trzenje@ljubljanskigrad.si

Petra Podgoršek

Strokovna sodelavka za trženje in oglaševanje

01 306 42 09

051 685 567

petra.podgorsek@ljubljanskigrad.si

Finančno računovodska služba

Tanja Ploj

Vodja finančno računovodske službe

01 306 42 79

031 502 980

tanja.ploj@ljubljanskigrad.si

racunovodstvo@ljubljanskigrad.si

Špela Boljka Veselič

Strokovna sodelavka za finančno računovodske zadeve

01 306 42 57

spela.veselic@ljubljanskigrad.si

Služba za tehnične zadeve

Tomaž Novak

Tehnični vodja za podporo programom

031 288 515

tomaz.novak@ljubljanskigrad.si

Vinko Kumprej

Tehnični vodja za investicijsko vzdrževanje in obratovanje

031 589 871

vinko.kumprej@ljubljanskigrad.si

Boris Kraljič

Vodja enote čiščenja in vzdrževanja

031 715 217

boris.kraljic@ljubljanskigrad.si