Na vsebino
Prostorska postavitev

Zora Stančič: Življenje v stolpu

od 19. jan do 04. maj 2023, od 9:00 do 20:00, Peterokotni stolp, Ljubljanski grad

Delo Zore Stančič je polno življenja. Globoko zavezano grafiki kot svojemu osnovnemu horizontu pogosto deluje kot zelo neposredna refleksija življenja v njegovih omejitvah, krhkosti, napakah, njegovem zunaj in znotraj. Grafika se naravnost podaja tem preokupacijam, saj je njen proces pogosto podoben delu kirurga, ki zarezuje v opno, ki ločuje spodaj in zgoraj, »znotraj« življenja od njegovega »zunaj«, v to tenko membrano, ki nam mora zagotavljati integriteto, celost, v distinkciji od neobvladljive zunanjščine, na katero smo nujno napoteni. Podobno je z umetnostjo, vedno razpeto med navdušenjem nad življenjem in potrebo, da ga formalno zgosti v določeni presežni izkušnji, ki bo njegov smisel toliko jasneje in odločneje artikulirala. Razpeto med svojo vdanostjo množici dražljajev, družbenih in kulturnih izkušenj, in potrebo, da si od nje – vendar hkrati v razmerju do nje – zagotovi določen prostor svobode, določen odmik, ki je bistven za oblikovanje perspektive.

Določen stolp. Ni naključje, da je stolp priljubljena metafora, s katero se v žargonu sodobne umetnosti proskribira kontemplativni odmik od sveta in delovanje onkraj njegovih preokupacij. Hkrati je ta stolp svojevrstna usoda umetnosti, kolikor si ta želi, da bi njena misel z zanosno ostrino zarezala v gladino vsakdana, podobno kot nož v svež kos linoleuma. V teh koordinatah se zgosti tudi razmišljanje Zore Stančič na razstavi Življenje v stolpu.

Prostor peterokotnega stolpa na Ljubljanskemu gradu – s svojimi vidnimi brazgotinami stoletij najbolj nedomača arhitektura razstavi sodobne umetnosti – postane neposreden povod za razmišljanje o okvirih njenega delovanja in prakse. To razmišljanje o okvirih se na razstavi Življenje v stolpu odvija na treh nivojih: prvi naslavlja medij grafike neposredno v materialnosti njegove tehnične podstati, drugi umetnost in njene (simbolne) koordinate ter tretji pozicijo ženske v umetnosti – umetnice. Ti trije momenti so tako v Zorinem delu kot v pričujoči razstavi neločljivo povezani. Razmišljanje o grafičnem mediju in njegovi določenosti z materialnimi pogoji njegove produkcije prakso Zore Stančič sili v nenehne transformacije, iskanje poti, kako bi to determiniranost premislila in prevrednotila, kako bi grafiki zagotovila nove miselne in materialne širine. Vprašanje odnosa grafike do polja sodobne umetnosti kot njenega neposrednega konteksta na razstavi Življenje v stolpu terja to razmišljanje o okviru, o naši poziciji kot relaciji do tistega, kar nas določa še eno stopinjo naprej.

Odnos umetnosti do njenega neposrednega okvira, celote življenja, se v nenavadnem, napol magičnem okolju grajskega stolpa kaže v drugačni luči: sočasno kot pobeg od njene nasičenosti z dražljaji vsakdana in hkrati hrepenenje po njej kot zakladnici vsega tistega, kar umetnost spravlja v gibanje. To nas pripelje do tretje dimenzije razstave, ki nam jo postavitev v grajski stolp subtilno sugerira: podoba ženske, umetnice. Zora Stančič se naveže na dolgo zgodovino žensk, zaprtih v stolp, in le-tega iz ječe spremeni v »room of one's own«, prostor odmika, ki je nujen, da se vzpostavijo lastna pravila, onkraj nareka trenutno prevladujočega družbenega (pogosto moškega) normativa. S tem poveže vse tri plati razstave v zanosno in osebno pričevanje o premestitvah, večnem nomadstvu, o sočasni vdani pripadnosti in zavestni odmaknjenosti. O potrebi po stolpu in svobodi od njega.

Kurator razstave: Vladimir Vidmar

Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana.

DLUL logo

Vstopnice

Prost vstop
Prihrani s kartico Royal!

Prihrani s kartico Royal!

Obiskovalcem Ljubljanskega gradu prinaša kartica 10 % popust pri nakupu vstopnic za prireditve in vodene oglede.