• Ljubljanski grad in Hostel Celica v letu 2018

    Javni zavod Ljubljanski grad ocenjuje,da je bilo poslovanje v letu 2018 uspešno: tako na osrednji turistični točki – Ljubljanskem gradu kot tudi v prenovljenem in znova odprtem Hostlu Celica.