Na vsebino

Edinstven pogled na leto 2011

-    Že nekaj dni prej: 20. decembra 2010 Mestna občina Ljubljana na seji Mestnega sveta sprejme sklep o ustanovitvi samostojnega Javnega zavoda Ljubljanski grad. Začnemo izvajati formalnopravne aktivnosti, ki bodo omogočile delovanje novoustanovljenega zavoda.

-    1. marca: javnosti se predstavimo kot novoustanovljeni javni zavod v okviru Mestne občine Ljubljana z novo celostno grafično podobo, spletno stranjo, načrti na področju turizma, kulturno-umetniškega programa, investicij … – tako za leto 2011 kot tudi za v prihodnje.

-    1. aprila: tudi formalnopravno postanemo samostojen javni zavod in v svoje upravljanje poleg gradu, s katerim je med letoma 2000 in 2010 upravljal Festival Ljubljana, prevzamemo še tirno vzpenjačo, ki je bila nazadnje v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ter stalno razstavo Slovenska zgodovina, ki jo je od odprtja (junija 2010) upravljal mestni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane.

-    15.–17. maja: pripravimo 1. grajske dneve, zasnovane kot tridnevni festival raznovrstnih brezplačnih prireditev za vso družino, ter dan odprtih vrat v spomin na 16. maj 1905, ko je tedanji župan Ivan Hribar od državnih oblasti odkupil grad in ga rešil pred nadaljnjim propadom; grad postane mestna last.

-    28. julija do 20. avgusta: šesto leto zapored in prvič skupaj s Kinodvorom izvedemo program Filma pod zvezdami na Grajskem dvorišču.

-    Leta 2011 dokončamo obnovo Zgornjega lapidarija, ki je povezovalni trakt med zgornjo postajo vzpenjače, Galerijo »S«, Peterokotnim stolpom, kapelo, Skalno dvorano, Gostilno na Gradu in Hribarjevo dvorano, ter začnemo obnovo Stolpa strelcev v vseh nivojih.

Protokolarni obiski in srečanja:

-    10. maja: Ljubljanski grad obiščeta norveški kralj Harald V. in kraljica Sonja.

-    24. junija: ob 20-letnici samostojnosti Republike Slovenije na gradu poteka srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in Madžarske.

-    30. avgusta: Ljubljanski grad obišče nemška kanclerka Angela Merkel.