Na vsebino

Več o kartici

Imetnik letne vstopnice lahko postane vsak posameznik (fizična oseba), ki odda izpolnjeno prijavnico v Vstopnem paviljonu na glavnem vhodu v Ljubljanski grad ali jo izpolni na spletni strani
www.ljubljanskigrad.si
Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let, lahko letno vstopnico pridobi ob soglasju njegovega starša ali skrbnika.

Kupnina se poravna v vstopnem paviljonu Ljubljanskega gradu ob oddaji prijavnice oz. prek TRR na podlagi izstavljenega predračuna, če je prijavnica oddana prek spletne strani. Po plačilu kupnine vam vašo letno vstopnico pošljemo po pošti.

Veljavnost letne vstopnice je leto dni od dneva plačila kupnine. Poleg letne vstopnine je imetnik v času veljavnosti upravičen tudi do drugih ugodnosti.

Letne vstopnice ni mogoče preklicati do preteka enega leta od dneva vplačila kupnine. Trideset dni pred iztekom veljavnosti bo imetnik pozvan k podaljšanju letne vstopnice za prihodnje leto. Če plačilo 30 dni od dneva izstavitve poziva ne bo poravnano, veljavnost letne vstopnice samodejno poteče.

Letna vstopnica vključuje
: neomejeno število voženj z vzpenjačo in obiskov Virtualnega muzeja, Razglednega stolpa, Lutkovnega muzeja in Razstave Slovenska zgodovina.
Dodatne ugodnosti:
• 10-odstotni popust pri nakupu v Grajski trgovini;
• 10-odstotni popust pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji Ljubljanskega gradu;
• 10-odstotni popust pri nakupu vstopnic za doživljajske vodene oglede (Časovni stroj, Izza grajskih rešetk in Modrosti o grajski trti in vinu);
• 10-odstotni popust pri nakupu vstopnice za Grajski pobeg;
• 5-odstotni popust na vse gostinske storitve v Grajski kavarni, Gostilni na Gradu ali restavraciji Strelec;
• brezplačni kozarec vina po vaši izbiri v Grajski vinoteki Strelec.

Ugodnosti uveljavljate s predložitvijo klubske izkaznice in osebnega dokumenta. Naknadno uveljavljanje ugodnosti ni mogoče. Ugodnosti se lahko uveljavljajo pri nakupu na blagajni Vstopnega paviljona na Ljubljanskem gradu, blagajni na spodnji postaji vzpenjače in blagajni Razglednega stolpa, Grajski trgovini, Gostilni na Gradu, Grajski vinoteki Strelec, Restavraciji Strelec in Grajski kavarni.

Z izpolnjeno prijavnico posameznik soglaša, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni s prijavo, uporabijo za namene dodelitve članskih ugodnosti. Za namen dodelitve članskih ugodnosti JZ Ljubljanski grad zbira naslednje osebne podatke posameznika: ime in priimek, naslov in elektronski naslov. Osebni podatki posameznika se bodo obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni, po izpolnitvi namena bo JZ Ljubljanski grad osebne podatke izbrisal ali uničil.

S podpisom in označitvijo izjave na prijavnici posameznik soglaša, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni s prijavo, uporabljajo tudi za namen neposrednega trženja, obveščanja o ugodnostih ali obveščanja o dogodkih, ki jih organizira in/ali izvaja JZ Ljubljanski grad. Svojo izjavo lahko posameznik kadarkoli prekliče, in sicer na način, da na elektronski naslov osebnipodatki@ljubljanskigrad.si pošlje izjavo o preklicu soglasja za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Osebne podatke, pridobljene na podlagi izjave posameznika, JZ Ljubljanski grad obdeluje do izpolnitve namena, za katerega so bili podatki dani oziroma do preklica izjave.

Posameznik lahko kadarkoli zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov, prav tako ima posameznik pravico, da od JZ Ljubljanski grad zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim, pa tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik lahko vloži tudi pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko posameznik pošlje na elektronski naslov osebnipodatki@ljubljanskigrad.si ali na naslov JZ Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana.

JZ Ljubljanski grad se zavezuje, da bo zbrane podatke zbiral, obdeloval in hranil skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov ter da osebnih podatkov brez dovoljenja udeležencev ne bo posredoval tretji osebi.

Ugodnosti se lahko spreminjajo brez predhodne najave. O morebitnih spremembah bodo člani obveščeni na spletni strani kluba in z obvestilom prek e-pošte.

Morebitne spore se rešuje sporazumno.

Nadomestilo za izgubljeno kartico znaša 2,00 € (22-odstotni DDV je vštet v ceno).