Na vsebino

Vzdrževalna in obnovitvena dela na vzpenjači na Ljubljanski grad

12. februar 2013


V skladu z obratovalnimi pogoji, Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb in ostalo pozitivno zakonodajo, bomo po šestih letih obratovanja v februarju 2013 opravili periodična vzdrževalna in obnovitvena dela, zato tirna vzpenjača na Ljubljanski grad predvidoma med 18. in 25. februarjem 2013 ne bo obratovala.

Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad, ki je začela obratovati konec leta 2006 in je do konca januarja 2013 prepeljala 1.548.703 potnikov, ima opravljenih 8.165 obratovalnih ur in 311.377 ciklov. Večletni posebni pregled, ki ga bodo v prihodnjem tednu izvedli strokovni delavci proizvajalca opreme (Garaventa), ob pomoči zaposlenih na tirni vzpenjači, bo ob demontaži vseh delov obsegal:

-          pregled tekal na vozilu (kabini) v razstavljenem stanju,

-          pregled tirne zavore v razstavljenem stanju,

-          pregled tekal na protiuteži.

Ob tem pregledu (demontaži in ponovni montaži) bodo opravljena tudi druga vzdrževalna dela: vzdrževanje rezervnega vira električne energije in rekonstrukcija strehe nad vzdrževalno-reševalnim vozilom, ob tem pa bo potekalo tudi strokovno usposabljanje zaposlenih na tirni vzpenjači.

Vse obiskovalce Ljubljanskega gradu naprošamo za razumevanje in jih prosimo, da se bodo v tem času v večji meri posluževali sprehajalnih poti, ki vodijo na Grad. Ljubljanski grad bo v zgoraj navedenem obdobju obratoval v okviru zimskega odpiralnega časa – vsak dan med 10. in 21.  uro.