Na vsebino

Pogled nazaj in naprej z ljubljanskega gradu

05. februar 2014

V letu 2013 smo dočakali milijontega obiskovalca, z vzpenjačo smo prepeljali 273.669 potnikov, v grajskih prostorih se je odvilo 357 dogodkov, ob tem pa še 691 poročnih obredov, izpeljali smo 769 vodstev, odprli novo stalno postavitev – Kaznilnico, dokončali I. fazo obnove Hribarjeve dvorane in začeli obnovo več kot trideset let starih poročnih dvoran.


To je nekaj glavnih poudarkov preteklega leta, ki smo jih skupaj z načrti kulturno-umetniškega programa, novostmi na področja turizma in predvidenimi investicijami v letu 2014 predstavili na današnji novinarski konferenci na Ljubljanskem gradu.

Minilo je drugo leto, ko Ljubljanski grad posluje kot povsem samostojen javni zavod. Vodja tehnične službe in v letu odsotnosti direktorice tudi vodja Ljubljanskega gradu po pooblastilu, Stane Miklavec, je uvodoma izpostavil, da smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili ob ustanovitvi: 28. 12. nas je obiskal milijonti obiskovalec v letu 2013. Zabeležili smo dnevni rekord: 15. avgusta 2013 je Grad obiskalo 7.455 ljudi. V primerjavi z letom prej je našo osrednjo turistično točko v prestolnici obiskalo slabih 5 % več obiskovalcev. Z vzpenjačo smo v lanskem letu prepeljali 273.669 potnikov, kar je približno 5 % potnikov več kot v letu 2012. Tudi na vzpenjači smo zabeležili dnevni rekord: 10. avgusta 2013 se je z vzpenjačo prepeljalo 2.261 potnikov. Med obiskovalci smo zabeležili približno enak % domačih in tujih obiskovalcev; med slednjimi prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike in Francije. V letu 2013 smo izpeljali 769 vodstev.

23. junija 2013 so minila tri leta od odprtja stalne razstave Slovenska zgodovina, 1. marca leto dni, odkar je zaživela nova projekcija v Virtualnem gradu, 8. februarja pa je Grad postal bogatejši za novo stalno postavitev – Kaznilnico.

Na kulturno-umetniškem področju smo lani izvedli 227 prireditev v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa, nekaj je bilo tradicionalnih dogodkov. Med njimi so bili – tako med obiskovalci kot strokovno javnostjo – najbolj odmevni: pregledna razstava Franceta Slane, fotografska razstava Arneja Hodaliča Njegovih 25 let Indije & Zakladi Ljubljanice, razstava o svetovni popotnici Almi M. Karlin Poti ter razstava slik velikega formata Res-nič-nost v Kazematah; koncertni cikel Janez Dovč z gosti, cikel šestih koncertov Zvoki klasike, koncertni cikel Ta glas, stara glasba v projektu Novi Orfej; raznovrstni cikli predavanj, 3. grajski dnevi, počitniške delavnice in 4. zmajev festival; dogodki pod zvezdnim nebom: Film pod zvezdami – letni kino, Panč in Komedija. Naši obiskovalci so se dobro odzvali tudi na novosti; dober obisk beležimo na tematskih plesnih večerih, zanimanje so izkazali za nedeljsko bralno glasbo v okviru Knjižnice pod krošnjami in za srednjeveški tabor vsako julijsko in avgustovsko nedeljo v grajskem parku.

Drugih dogodkov, katerih organizator ni bi Ljubljanski grad, je bilo lani 130; skupno se je torej v letu 2013 odvilo 357 dogodkov, kar še naprej dokazuje, da je Ljubljanski grad živahno kulturno središče v prestolnici. Ob tem je bilo lani na Gradu tudi 691 poročnih obredov.

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili izvedeni v letu 2013, lahko izpostavimo: posodobitev spletnega mesta, ki smo ga opremili z odzivnostjo na različne velikosti zaslonov (responsive web design), in s tem omogočili prijaznejši dostop do našega spletnega mesta tudi uporabnikom pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav. Ocenjujemo, da je bil to razlog, da smo lani zabeležili 155.539 obiskovalcev spletnega mesta (to je za 34,20 % več kot v letu 2012). Na dvorišču smo postavili tipno maketo Ljubljanskega gradu, ki z legendo v Braillovi pisavi omogoča spoznavanje Gradu tudi slepim in slabovidnim. Na različne lokacije smo namestili knjigobežnice, ki obiskovalce spodbujajo k branju in medsebojnemu izmenjavanju knjig, kar je tudi vodilo projekta – »Oddaj knjigo, vzemi knjigo!«. Na območju Grajskega griča je zaživel otok za trim s šestimi različnimi napravami za rekreacijo na prostem.

V začetku decembra se je začel projekt »Zgodbe ljubljanskih gradov«, ki združuje štiri ljubljanske gradove – poleg Ljubljanskega še Cekinovega, Tivolskega ter Fužinskega. Obiskovalcem je na voljo cenovno privlačna vstopnica (11,00 €, 5,50 €), ki velja tri dni in s katero si lahko ogledajo aktualne postavitve v vseh štirih kulturnih objektih.

V trženje naših kulturno-turističnih produktov smo se dejavno vključevali tudi z obiski nekaterih sejmov in turističnih borz, med katerimi bi izpostavili berlinsko in londonsko borzo, sejme v Milanu, Utrechtu, Muenchnu …, Convento v Ljubljani ter udeležbo na Kulturnem bazarju in Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Na humanitarnem področju s svojimi brezplačnimi programi podpiramo projekte, kot so: Teden otroka v okviru Zveze prijateljev mladine, mednarodni festival Igraj se z mano!, mednarodni dan otroka. Sodelujemo z Zavodom Janeza Levca, Rehabilitacijskim inštitutom Soča in drugimi.

Na področju investicij v obnovo Ljubljanskega gradu, ki jih je v letu 2013 v višini 2.760.688,97 € financirala ustanoviteljica – Mestna občina Ljubljana, so bili ključni projekti: dokončanje Stolpa strelcev, II. faza obnove Kaznilnic, izvedba strelovodnega omrežja in snegolovov ter del v spodnjem lapidariju, I. faza Hribarjeve dvorane, I. faza energetske sanacije – ureditev kotlovnice in obnova trakta E1 – stopnišča za bodoči Muzej lutk. Poleg vira financiranja MOL smo za energetsko sanacijo pridobili 30.421,94 € sredstev nepovratne finančne spodbude za ukrepe za večjo energetsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 s strani Energetike Ljubljana. S temi sredstvi je bila v letu 2013 dokončana obnova prostorov na Ljubljanskem gradu v skupni površini 1.382,30 m2, dotlej je bilo obnovljenih 6.642,10 m2 prostorov; to pomeni, da je obnovljenih 67,5 % Ljubljanskega gradu.

Zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2013 skladen s finančnim načrtom zavoda. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 135.000 €. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi delež za osnovne plače (za 16 od skupno 33 zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko pa mora zavod zagotoviti iz lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bo imel zavod v letu 2013 minimalen presežek prihodkov nad odhodki; predvideni prihodki bodo okoli 3,5 milijone €.

Za tirno vzpenjačo bo skladno s Poslovnim načrtom 2013 realizacija prihodkov v višini 635.300 €, odhodkov pa 647.000 € oz. minimalna razlika odhodkov nad prihodki v višini 11.700 €. Vsi natančnejši podatki o poslovanju zavoda v letu 2013 bodo znani ob zaključnem računu.

Na vprašanje, kaj nam prinaša leto, ki je pred nami, je v nadaljevanju novinarske konference odgovoril Stane Miklavec. Kulturno-umetniški program bodo zaznamovale nekatere že uveljavljene vsebine, dodajamo tudi nekaj novosti. V likovno-galerijskem programu so za leto 2014 načrtovane: dve večji slikarski razstavi: razstava ob 75-letnici Jožeta Spacala, Od slutnje groze do Erosa, ter razstava del Lojzeta Spacala, Matrica, grafika, slika, ki jo pripravljamo z galerijama Murska Sobota in Slovenj Gradec ter Galerijo Prešernovih nagrajencev iz Kranja; dve fotografski razstavi: iz fotografskih zbirk Muzeja novejše zgodovine razstavo Pod Poncami ter 50 najboljših fotografij po izboru National Geographica, s katero nadaljujemo sklop razstav na temo lepote narave – čudesa sveta. Ljubljanski grad se kot neločljivi člen urbanega razvoja Ljubljane pridružuje slavnostnim dogodkom v letu 2014, ko obeležujemo 2000-letnico Emone. Z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane kot vsebinskim nosilcem pripravljamo razstavo Urbani razvoj Ljubljane, ki bo na sodoben način predstavila najpomembnejše preseke v razvoju mesta s posebnim poudarkom na prostorskih danostih, urbanizmu in fazah, ki so bistveno posegle v zasnovo mesta. Kot stalna postavitev pa bo od 11. 6. zaživela iLjubljana v zastekljeni etaži Razglednega stolpa, ki bo s sodobnimi tehnologijami in brez posegov v prostor vzpostavila nosilno info točko za ogled dediščine v Ljubljani.

Glasbeni program začenja v februarju prva dama slovenskega jazza, Mia Žnidarič. Pripravljamo cikel štirih koncertov, na katerih se bo občinstvu med februarjem in majem predstavila z različnimi programi ter s svojimi prijatelji: vokalistom in pianistom Urošem Perićem, hrvaško legendarno pevko Zdenko Kovačiček, virtuozom na kitari Primožem Grašičem ter pesnikoma Milanom Deklevo in Ferijem Lainščkom.

Glasbeni cikel Gost z gosti na Ljubljanskem gradu, ki temelji na tradiciji ljudske dediščine in uglaševanju le-te s sodobnim avtorskim izrazom, stopa v svojo četrto sezono. Po vokalistki Bogdani Herman in dveh virtuozih na harmoniki – Juretu Toriju in Janezu Dovču je selektor v letu 2014 virtuozni pihalec, pevec in skladatelj Vasko Atanasovski, ki velja zaenega najbolj kreativnih in mnogostranskih slovenskih skladateljev in glasbenikov. Skupaj z gosti (Godalni kvintet, Trio, duo Simone Zanchini, zasedba Arhai in Musica Cubicularis) nam pripravlja pet zanimivih, živahnih, očarljivih virtuoznih popotovanj po glasbenem svetu.

Med septembrom in decembrom bo na sporedu tretja sezona cikla Zvoki klasike; posebnost letošnjega cikla bo predstavitev tistih glasbenikov, ki so si za novo domovino izbrali našo deželo pod Alpami: Denys Masliuk, Theresa Plut, Nadežda Tokareva. Ob tem nismo pozabili na mlade slovenske umetnike, ki pravkar začenjajo svojo umetniško pot: Oskar Laznik je v slovenskem kulturnem okolju vse bolj prisoten in opažen, prav tako pianista Tadej Horvat in Aleksandra Pavlovič, mladi kitarist Uroš Barič je že pri šestindvajsetih zmagovalec nekaterih mednarodnih tekmovanj. Cikel bo sklenil Gavriel Lipkind, mladi violončelist judovskega rodu, ki je pred nedavnim kot meteor zablestel na evropskem glasbenem nebu.

Raznolik izobraževalni program prinaša osemnajst pedagoških programov za pred-, osnovno- in srednješolske otroke ter dijake, tudi nekaj novih, ob tem pa enkrat mesečno pravljično-ustvarjalna srečanja, pestre počitniške programe (letos tudi na temo Emone) ter različne cikle predavanj v povezavi z Gradom in mestom pod njim. V obliki pogovornega večera načrtujemo srečanje nekdanjih stanovalcev Gradu in predstavitve nekaterih zanimivih zgodb, ki so jih ob našem lanskem pozivu zaupali študentom Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V okviru tradicionalnih dogodkov, katerih vsebina večinoma temelji na zgodbah slovenstva ali zgodbah, ki so neposredno ali tesno povezane z Gradom, bomo nadaljevali in nadgrajevali zgodbe grajske trte in grajskih piskačev, praznovali obujanje pomladi na gregorjevo, jurjevanje, postavili knjižnico pod krošnjami ter srednjeveški tabor. Posebej pester bo program v okviru Grajskih dni – ob obletnici, ko je Grad prešel iz tedanje Avstro-Ogrske v last mesta Ljubljane, pripravljamo med drugim tudi razstavo Obnova gradu; ob tej priložnosti bo izšel tudi prvi, čisto pravi zmajevski strip »Zmajček Franci«.

Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bodo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom), Panč (v sodelovanju s Kurz Rock Vibe d. o. o.) in Komedija pod zvezdami (v sodelovanju z Gustav filmom d. o. o.).

Nadaljujemo s tematskimi plesnimi večeri, s katerimi smo začeli lani; dober odziv med plesno publiko je pokazal, da smo se odločili prav, ko smo v svoj program uvrstili ples v lepem grajskem okolju.

Na področju investicij letos (2014) načrtujemo dokončanje Modre in Srebrne dvorane – poznani tudi pod nazivom Poročni dvorani ter izvedbo velikega projekta z uradnim nazivom »Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk«, ki bo realiziran s pomočjo EU-sredstev in posega v območje interdisciplinarnega delovanja med zavodi MOL; še zlasti velja poudariti sodelovanje z Lutkovnim gledališčem Ljubljana.

Predvidena vrednost investicije za ta dva projekta je 4.382.095 € (finančna realizacija bo potekala delno v letu 2015), od tega bo MOL zagotovil 2.585.537,96 €, za razliko pa imamo podpisano pogodbo v okviru EU-sredstev in mehanizma ESRR z Ministrstvom za kulturo v višini 1.796.558,94 €. Vse dodatne investicije se bodo izvajale v okviru razpoložljivih sredstev po podpisu pogodbe o financiranju, vendar bistvenih sprememb od zapisanega ne pričakujemo.

Novo turistično vsebino Časovni stroj – vodeni ogledi Ljubljanskega gradu v kostumih načrtujemo od aprila dalje. Vodniki v kostumih bodo skozi šest prelomnih obdobij, ki so zaznamovala zgodovino Ljubljanskega gradu in življenja v našem mestu, obiskovalce na atraktiven način popeljali na popotovanje skozi čas. Ob novi vsebini si tudi v letu 2014 obetamo dober turistični obisk.