Na vsebino

»Za nami je rekordno leto« – Ljubljanski grad v letu 2014

21. januar 2015

Ljubljanski grad stopa v leto, v katerem obeležujemo 110. obletnico, kar je grad v mestni lasti. Leta 1905 ga je namreč tedanji župan Ivan Hribar odkupil od državnih oblasti. 1. aprila 2015 bodo minila štiri leta, odkar Ljubljanski grad posluje kot samostojen javni zavod pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Preteklo, tretje leto poslovanja je bilo, po oceni direktorice Mateje Avbelj Valentan, uspešno. Števci prehodov so zaznali 1.129.049 obiskovalcev (lani 1.016.829), 9. 8. 2014 pa zabeležili največji dnevni obisk – 9170 obiskovalcev. Tirna vzpenjača je od začetka obratovanja – konec decembra 2006 – prepeljala 2.132.694 potnikov (dvamilijontega smo zabeležili 15. 8. 2014), v letu 2014 pa največ doslej 318.009, kar je 16,20 % več kot v enakem obdobju lani. Tudi na vzpenjači smo zabeležili dnevni rekord – 16. 8. 2014 smo prepeljali 2670 potnikov. Med obiskovalci, kjer lahko vodimo statistiko (torej med tistimi, ki kupijo katero izmed vstopnic), beležimo približno enak odstotek  domačih in tujih obiskovalcev. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Velike Britanije, Italije, Nemčije, Združenih držav Amerike in Francije. 

1. aprila 2014 smo organizirali premierni vodeni ogled Časovni stroj in v okviru rednih terminov do konca leta izvedli 445 vodstev tega zanimivega popotovanja skozi bogato grajsko zgodovino; rednih vodstev se je udeležilo 3011 oseb. Ob tem pa smo skozi celo leto izvedli še 521 vodstev za 8.958 oseb.

Število poročnih obredov se je – v primerjavi z letom poprej – v letu 2014 s 691 znižalo na 518. To gre pripisovati odločitvi Upravne enote Ljubljana (oktobra 2013), da je Ljubljanski grad uradna lokacija za sklepanje zakonske zveze le ob sobotah (prej tudi petki in srede). Še bolj grenak priokus pa na tem področju ostaja za letos, saj je Upravna enota Ljubljana – kljub 1,5-milijonski investiciji Mestne občine Ljubljana v letu 2014 v prenovo dotrajanih poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu – z marcem 2015 Ljubljanski grad v celoti izločila s seznama uradnih lokacij za sklepanje zakonske zveze. Ljubljanski grad bo z vsem svojim znanjem, tehnično podporo in predvsem več kot ustreznimi prostori še vedno ponujal možnost sklepanja zakonskih zvez in organizacijo poročnih slavij na najvišji izvedbeni ravni. Zaradi odpovedi pogodbe s strani Upravne enote Ljubljana, ki stopi v veljavo 19. 3. 2015, pa bodo posledice žal nosili mladoporočenci, saj bodo po novem morali kriti stroške najema dvorane ter stroške, ki jih bo za svojo storitev zunaj uradne lokacije zaračunala upravna enota.

Na kulturno-umetniškem področju smo lani izvedli 206 prireditev v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov. Ob 2000-letnici rimskega mesta Emone smo sredi leta dobili novo stalno razstavo iLjubljana v zastekljeni etaži na poti na Razgledni stolp, ki obiskovalce vabi k raziskovanju mesta skozi 4500 let poselitve. To je ob Virtualnem gradu, razstavi Slovenska zgodovina in Kaznilnica četrta stalna postavitev na Ljubljanskem gradu; letos se ob odprtju Lutkovnega muzeja obeta že peta.

Dogodkov, ki jih ni organiziral Ljubljanski grad, je bilo lani 173; skupno se je torej v letu 2014 odvilo 379 dogodkov. To število nedvomno pomeni, da je Ljubljanski grad živahno kulturno središče prestolnice.

Vse bolj živahen je tudi obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si; lani smo zabeležili 23,79-odstotni porast glede na leto prej, in sicer je to pomenilo 192.542 obiskov. S povečanjem aktivnosti na socialnih omrežjih Facebook, Twitter in TripAdvisor in z več objavami in oglaševalskimi akcijami pa smo zabeležili 4.337.924 obiskov Facebook strani Ljubljana Castle; to je glede na 936.819 obiskov v letu 2013 res zelo opazna razlika.

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili še izvedeni v letu 2014, lahko izpostavimo: obnovo grbovnih poslikav in razsvetljave v grajski kapeli, na dvorišču in pod mostom, obnovitev študentske poti na grad, uredili smo dostop do zunanje ječe in zgornji nivo spodnjega lapidarija, kjer je svoje mesto dobila razstava o obnovi in revitalizaciji Ljubljanskega gradu, začasno pa tudi Bastijo. Na celotnem pobočju Grajskega hriba in starega mestnega jedra smo namestili usmerjevalne table in table za pešpoti. Sanirali smo okna v Stanovski dvorani in Palaciju ter opravili delno sanacijo strehe med Stanovsko dvorano in Friderikovim stolpom. V poletnih mesecih smo na zunanje lokacije namestili nove knjigobežnice, ki obiskovalce spodbujajo k branju in medsebojnemu izmenjavanju knjig. V okviru Grajskih dni smo izdali prvi grajski strip z naslovom Dan, ko je izginil Ljubljanski grad. S TV Slovenija smo sodelovali pri veliki televizijski poroki.

V trženje naših kulturno-turističnih produktov smo se dejavno vključevali tudi z obiski nekaterih sejmov, turističnih borz, delavnic in prireditev, med katerimi lahko izpostavimo sejme v Utrechtu, Muenchnu, Koelnu, delavnice v Pragi, Varšavi in Beogradu, turistični borzi v Berlinu in Londonu. Na tem področju uspešno sodelujemo s Turizmom Ljubljana ter skupaj dopolnjujemo ponudbo prestolnice. Udeležili smo se tudi Convente in Slovenske incoming borze, od dogodkov za domačo javnost pa Študentske arene, Festivala za tretje življenjsko obdobje, Kulturnega bazarja … Aktivnosti na turističnem področju smo nadgradili z novima produktoma: kostumiranim vodenim ogledom Časovni stroj in Živimi jaslicami ob koncu leta.

Pozitivno se odzivamo na vsako leto večje število prošenj na humanitarnem področju. Tako smo z brezplačnimi programi podprli projekte in ustanove, kot so: Teden otroka v okviru Zveze prijateljev mladine, festival Igraj se z mano! v okviru Zavoda Janeza Levca, mednarodni dan otroka, Rehabilitacijski inštitut Soča, združenje Europa Donna, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, društvo Sožitje in številne druge dnevno-varstvene centre za osebe s posebnimi potrebami.

Tudi za vse ostale obiskovalce večkrat letno na široko odpremo grajska vrata, kar pomeni, da jim ponudimo brezplačne vsebine (to se zgodi obPrešernovem dnevu, na Ta veseli dan kulture, v okviru Festivala Bobri, Grajskih dni …).

Člani Društva turističnih novinarjev FIJET Slovenija so prepoznali prizadevanja Ljubljanskega gradu po krepitvi turistične in kulturne ponudbe v prestolnici in nam na Dnevih slovenskega turizma v Portorožu v oktobru 2014 podelili najvišje priznanje na tem področju, nagrado Kristalni Triglav.

Zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2014 skladen s finančnim načrtom. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 135.000 EUR. Mestna občina prispeva tudi delež za plače (za 16 od skupno 33 zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko zavod pokriva iz lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo imeli za leto 2014 minimalni presežek prihodkov nad odhodki; predvideni prihodki bodo 3.160.000 EUR. Vsi natančnejši podatki o poslovanju zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

V letu 2015 nadaljujemo z uveljavljenimi vsebinami na kulturno-umetniškem področju ter dodajamo nekaj novosti. V likovno-galerijskem programu so za leto 2015 načrtovane: večmedijska postavitev o mučilnih napravah; dve fotografski razstavi: iz fotografskih zbirk Muzeja novejše zgodovine razstava Pustolovščina poljubov ter Podvodna fotografija, s katero nadaljujemo sklop razstav na temo lepote narave – čudesa sveta; od večjih likovnih razstav pa velja izpostaviti razstavo V Čast sliki, ki jo pripravljamo v sodelovanju dveh Akademij za likovno umetnost – iz Ljubljane in Budimpešte. Odkrivanje tistega dela zgodovine, ko so na Ljubljanskem gradu še prebivali stanovalci, bomo osvetlili na razstavi z naslovom Mama, a bomo graščaki

Glasbeni program začenjamo v februarju s ciklom štirih koncertov vokalista in pianista Uroša Perića. Glasbeni cikel Gost z gosti na Ljubljanskem gradu, ki temelji na tradiciji ljudske dediščine in uglaševanju le-te s sodobnim avtorskim izrazom, stopa v svojo peto sezono. Letošnja selektorja petih koncertov bosta Milko Lazar in Matjaž Drevenšek. Med septembrom in decembrom bo na sporedu novi cikel Barve ljubezni s Tajdo Lekše. Avtorica projekta bo skozi preplet poezije in glasbe z glasbenimi gosti ter skozi pogovor z vsakokratnim gostom predstavila opus petih pesnikov iz petih evropskih držav. Nove glasbene generacije bomo spoznali na prvem grajskem tridnevnem glasbenem festivalu »MuzikaFest«, ki nam bo predstavil tri glasbene skupine nove generacije.

Raznolik izobraževalni program prinaša osemnajst pedagoških programov za pred-, osnovno- in srednješolske otroke ter dijake, tudi nekaj novih, ob tem pa enkrat mesečno ustvarjalnice z naslovom čarobni grajski teleskop, pestre počitniške programe ter različne cikle predavanj v povezavi z Gradom in mestom pod njim. V sodelovanju z mladinskim pisateljem Žigo X. Gombačem in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim bomo izdali družinski vodnik, ki bo služil kot zabaven in poučen pripomoček pri družinskemu raziskovanju Ljubljanskega gradu.

V okviru tradicionalnih dogodkov, katerih vsebina večinoma temelji na zgodbah slovenstva ali zgodbah, ki so neposredno ali tesno povezane z Ljubljanskim gradom, bomo nadaljevali in nadgrajevali zgodbe grajske trte in grajskih piskačev, praznovali obujanje pomladi na gregorjevo, jurjevanje, postavili knjižnico pod krošnjami, srednjeveški tabor, plesne delavnice polke. Posebej pester bo program v okviru Grajskih dni – letos bomo obeležili 110. obletnico, ko je Ljubljanski grad prešel v last mesta Ljubljane.

Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bodo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom), Panč (v sodelovanju s Kurz Rock Vibe d. o. o.) in Komedija pod zvezdami (v sodelovanju z Gustav filmom d. o. o.).

V tretjo sezono stopamo s tematskimi plesnimi večeri; pred nami je novih devet tematskih plesnih večerov. Na predvečer valentionovega vabimo na koncert Beltango Quinteta in milonge.

Odprtje Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu v prvi polovici letošnjega leta bo s celostnim prikazom stoletne dediščine in zgodovine slovenskega lutkarstva prineslo pomembno obogatitev v sklopu muzejsko-razstavnega programa ter dopolnitev štirih stalnih postavitev na Ljubljanskem gradu.

Nova doživetja bodo domačim in tujim obiskovalcem na voljo tudi v grajski trgovini »Experience2go«. Unikatni izdelki kosov tekstila, nakita, spominkov za otroke in drugega bodo narejeni posebej za Ljubljanski grad. Ustvarili jih bodo slovenski oblikovalci in izdelani bodo v Sloveniji.

Pripravljamo tudi sistem avdiovodnikov, ki bo obiskovalcem še olajšal raziskovanje gradu in njegovih številnih zanimiv zgodb, predvsem pa bo na voljo v številnih tujih jezikih. V načrtu imamo tudi prenovo spletne strani.

Na področju investicij v letu 2015 načrtujemo: izgradnjo vstopnega paviljona in trgovine s spominki ter začeti z dokončanjem obnove Hribarjeve dvorane, Vinoteke in Galerije S. Manjša vlaganja so predvidena tudi na energetski sanaciji in ureditvi vinograda. Večino naštetih investicij se bo izvajalo fazno, skladno z zagotovljenimi sredstvi ustanoviteljice oziroma investitorice – Mestne občine Ljubljana.