Na vsebino

Ljubljanski grad v letu 2015: »Še eno uspešno leto je za nami«

19. januar 2016

V letu 2015, ko smo praznovali 110-letnico Ljubljanskega gradu v mestni lasti, smo že tretje leto zapored presegli milijon obiskovalcev; do konca leta nas je obiskalo nekaj manj kot 1.200.000 obiskovalcev.

sporocilozajavnost

Ljubljanski grad stopa v peto leto, odkar posluje kot samostojen javni zavod pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Preteklo, četrto leto poslovanja je bilo po oceni direktorice Mateje Avbelj Valentan uspešno. Števci prehodov so zaznali 1.190.441 obiskovalcev (61.392 več kot leto poprej). Tirna vzpenjača je od začetka obratovanja – konec decembra 2006 – prepeljala 2.480.947 potnikov, v letu 2015 pa največ doslej, 348.253, kar je 9,51 % več kot v enakem obdobju leta 2014. Med obiskovalci, ki jih zajamemo v statistiki (torej med tistimi, ki kupijo katero izmed vstopnic), beležimo približno enak odstotek  domačih in tujih obiskovalcev. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Francije, Japonske, Španije, Rusije in Hrvaške.

V okviru rednih in izrednih terminov smo izvedli 1.216 vodstev po Ljubljanskem gradu, razstavi Barbarstvo muk, stalnih postavitvah Slovenska zgodovina in Lutkovni muzej, v okviru vodenega ogleda Časovni stroj in po številnih pedagoških programih. Skupno se je vodstev udeležilo 17.176 oseb. Ob tem smo v polovici leta izdali še 10.789 avdiovodnikov (uvedli smo jih namreč v glavni sezoni, v juliju 2015).

Število poročnih obredov je bilo v prejšnjem letu 133. Podatka ni mogoče primerjati s prejšnjimi leti, ko je bil Ljubljanski grad še redna lokacija za sklepanje zakonskih zvez v prestolnici. Odločitev Upravne enote Ljubljana, da z marcem 2015 Ljubljanski grad izloči s seznama rednih lokacij – kljub 1,5-milijonski investiciji Mestne občine Ljubljana v letu 2014 v prenovo dotrajanih poročnih dvoran –, gre, žal, na škodo mladoporočencev. Le-ti morajo kriti stroške dvorane ter stroške, ki jih za svojo storitev na izredni lokaciji zaračunava Upravna enota. V prenovljenih poročnih dvoranah in drugih grajskih prostorih Ljubljanski grad z vsem svojim znanjem in tehnično podporo še vedno zagotavlja sklepanje zakonskih zvez in poročnih slavij na najvišji izvedbeni ravni. Z manjšim številom poročnih obredov pa je mladoporočencem zagotovljena večja kakovost storitve, kar je bila tudi naša želja.

Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov – smo lani izvedli 178 prireditev. 26. maja 2015 smo  pridobili peto stalno postavitevLutkovni muzej – s celostnim prikazom stoletne dediščine in zgodovine slovenskega lutkarstva. Dogodkov, ki jih ni organiziral Ljubljanski grad, je bilo lani 177; skupno se je torej v letu 2015 odvilo 355 dogodkov. Ta podatek priča, da je Ljubljanski grad tudi živahno kulturno središče prestolnice.

Živahen je tudi obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si (154.444 obiskov), ki smo ga konec aprila 2015 prenovili in mu dodali e-trgovino. S svojimi objavami na spletnem omrežju  Facebook smo lani dosegli 6.697.738 uporabnikov. Javnosti smo predstavili tri nove predstavitvene filme o Ljubljanskem gradu,  Lutkovnem muzeju ter decembrskem prazničnem vzdušju. Omenjene videovsebine so imele skupno 62.282 ogledov.

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili še izvedeni v letu 2015, lahko poleg odprtja Lutkovnega muzeja, izpostavimo: odprtje grajske trgovine Doživetja za domov, nadaljevanje 2. faze projekta Energetske sanacije, izgradnjo vstopnega paviljona pred mostom, kjer bomo obiskovalcem že na vstopni točki ponudili vse informacije o celotni ponudbi Ljubljanskega gradu, dokončanje druge faze Hribarjeve dvorane, ureditev vetrolova v galeriji »S«, začetek obnovitvenih del v prostoru bodoče vinoteke ter pripravo projekta Grajski vinograd. Zaradi udora je bila sanirana brežina na Cesti slovenskih kmečkih uporov na Ljubljanski grad. Na grajskem dvorišču in okoli gradu smo na novo uredili zeliščni vrt in cvetoče površine, ki jim v letošnjem letu dodajamo še vrtnico Ljubljana.

V trženje naših kulturno-turističnih produktov smo se dejavno vključevali tudi z obiski sejmov, turističnih borz, delavnic in prireditev, med katerimi lahko izpostavimo sejme v Utrechtu, Helsinkih, Beogradu, delavnice v Pragi, Varšavi, Stockholmu, Amsterdamu, Bruslju, Londonu in Beogradu ter turistični borzi v Berlinu in Londonu. Na tem področju uspešno sodelujemo s Turizmom Ljubljana ter skupaj dopolnjujemo ponudbo prestolnice. Udeležili smo se tudi Convente in Slovenske incoming borze, med dogodki za domačo javnost pa Študentske arene, Festivala za tretje življenjsko obdobje, Kulturnega bazarja … Uspešno smo sodelovali na svetovni razstavi EXPO v Milanu; ob splošni predstavitvi smo sodelovali tudi pri predstavitvi najbolj privlačnih poročnih destinacij v Sloveniji. Aktivnosti na turističnem področju smo nadgradili z novimi produkti: v poletnem času z inovativnim tematskim vodenim ogledom priložnostne razstave Barbarstvo muk, s sistemom avdiovodenja, pri katerem je zgodovino Ljubljanskega gradu mogoče spoznati v slovenskem in enajstih tujih jezikih, z nadgradnjo uspešnega vodenega ogleda Časovnega stroja, ki ga obiskovalci razen v slovenskem in angleškem jeziku s sistemom avdiovodenja zdaj lahko spremljajo še v šestih tujih jezikih, ter z izdajo poučnega družinskega vodnika za samostojno raziskovanje Ljubljanskega gradu, ki ga prejmejo obiskovalci ob nakupu družinske vstopnice.

Zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2015 skladen s finančnim načrtom. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 165.000 EUR. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi delež za plače (za 20 od skupno 37 zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko pa Zavod pokriva iz lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo imeli za leto 2015 minimalni presežek prihodkov nad odhodki; prihodki, predvideni v finančnem načrtu za leto 2015, so 3.381.504 EUR. Natančnejši podatki o poslovanju Zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

V letu 2016 nadaljujemo z uveljavljenimi vsebinami na kulturno-umetniškem področju. Z nazivom Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016 bo povezana vrsta dogodkov, ki bodo med obiskovalci promovirali trajnostni razvoj, naravno raznolikost idr. Izpostavimo nekaj največjih: v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani bomo na Grajskem griču spomladi vzpostavili naravoslovno učno pot, ki bo vodila od Botaničnega vrta do Ljubljanskega gradu. Pripravili bomo več razstav (Zgodba kranjske čebele, Botanična zgodovina Grajskega griča, Prometni vrvež ljubljanskih ulic XX. stoletja, Malokdaj videno (skupaj z National Geographic Society)), delavnice, knjižnico pod krošnjami, odkrivali bomo zgodbe o vodnjakih na Ljubljanskem gradu in Grajskem griču …

Ob tem bodo še naprej na voljo uveljavljene programske vsebine, ki jim bomo dodali nekatere novosti, med katerimi lahko izpostavimo: na likovno-galerijskem področju pregledno razstavo del slikarja, grafika in dobitnika Prešernove nagrade Vladimirja Makuca ter mednarodno likovno razstavo Melange Künstlerhausa z Dunaja in Društva likovnih umetnikov Ljubljana; na glasbenem področju večere šansonov in zaključek petletnega cikla Gost z gosti; na izobraževalnem področju celotedenski počitniški program, v povezavi z novo odprtim Lutkovnim muzejem pa nove pedagoške programe in cikel dogodkov V družbi lutkovnih junakov.

Pri tradicionalnih dogodkih, katerih vsebina večinoma temelji na zgodbah slovenstva ali zgodbah, ki so neposredno ali tesno povezane z Ljubljanskim gradom, bomo nadaljevali in nadgrajevali zgodbe grajske trte in grajskih piskačev, praznovali obujanje pomladi na gregorjevo, jurjevanje ter v poletnem času postavili srednjeveški tabor. Posebej pester bo program v okviru Grajskih dni, ko v treh dneh pripravimo približno dvajset brezplačnih dogodkov. 

Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bodo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom), Panč (v sodelovanju s Kurz Rock Vibe d. o. o.) in Komedija pod zvezdami (v sodelovanju z Gustav filmom d. o. o.), Ples pod zvezdami in koncerti v okviru Grajske muzike.

V četrto sezono stopamo s tematskimi plesnimi večeri; v letu 2016 bomo poleg Plesa pod zvezdami izvedli še devet plesnih večerov.

Na področju investicij v letu 2016 (skladno z zagotovljenimi sredstvi naše ustanoviteljice oziroma investitorice – Mestne občine Ljubljana) načrtujemo: dokončanje Hribarjeve dvorane, nadaljevanje projekta Energetske sanacije gradu, izvedbo projekta Vinograd na Grajskem griču, začetek projekta Ureditev Stolbe ter dokončanje projekta Vinoteka.

Še naprej bomo sledili razvojnim smernicam v turizmu, skrbeli za čist in urejen grad in okolico, prijaznost osebja ter raznolike vsebine ter tako domačim in tujim obiskovalcem ponujali celodnevno doživetje na območju Ljubljanskega gradu in Grajskega griča. Izdali bomo nov turistični vodnik po Ljubljanskem gradu, v mesecu februarju pa izvedli tudi izobraževalni tečaj za vodnike po Ljubljanskem gradu.

Pripravili smo predlog letne vstopnice za prevoz s tirno vzpenjačo, ki bo vključevala tudi neomejen vstop do vseh stalnih vsebin na Ljubljanskem gradu, popuste pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji Ljubljanskega gradu in še druge ugodnosti. Če bo Mestni svet na svoji seji 25. januarja 2016 predlog potrdil, bo cena celoletne vstopnice za odrasle 45 EUR, za otroke, študente in upokojence 30 EUR, za družinsko celoletno vstopnico pa bo treba odšteti 75 EUR. 

sporocilozajavnost

Ljubljanski grad stopa v peto leto, odkar posluje kot samostojen javni zavod pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Preteklo, četrto leto poslovanja je bilo po oceni direktorice Mateje Avbelj Valentan uspešno. Števci prehodov so zaznali 1.190.441 obiskovalcev (61.392 več kot leto poprej). Tirna vzpenjača je od začetka obratovanja – konec decembra 2006 – prepeljala 2.480.947 potnikov, v letu 2015 pa največ doslej, 348.253, kar je 9,51 % več kot v enakem obdobju leta 2014. Med obiskovalci, ki jih zajamemo v statistiki (torej med tistimi, ki kupijo katero izmed vstopnic), beležimo približno enak odstotek  domačih in tujih obiskovalcev. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Francije, Japonske, Španije, Rusije in Hrvaške.

V okviru rednih in izrednih terminov smo izvedli 1.216 vodstev po Ljubljanskem gradu, razstavi Barbarstvo muk, stalnih postavitvah Slovenska zgodovina in Lutkovni muzej, v okviru vodenega ogleda Časovni stroj in po številnih pedagoških programih. Skupno se je vodstev udeležilo 17.176 oseb. Ob tem smo v polovici leta izdali še 10.789 avdiovodnikov (uvedli smo jih namreč v glavni sezoni, v juliju 2015).

Število poročnih obredov je bilo v prejšnjem letu 133. Podatka ni mogoče primerjati s prejšnjimi leti, ko je bil Ljubljanski grad še redna lokacija za sklepanje zakonskih zvez v prestolnici. Odločitev Upravne enote Ljubljana, da z marcem 2015 Ljubljanski grad izloči s seznama rednih lokacij – kljub 1,5-milijonski investiciji Mestne občine Ljubljana v letu 2014 v prenovo dotrajanih poročnih dvoran –, gre, žal, na škodo mladoporočencev. Le-ti morajo kriti stroške dvorane ter stroške, ki jih za svojo storitev na izredni lokaciji zaračunava Upravna enota. V prenovljenih poročnih dvoranah in drugih grajskih prostorih Ljubljanski grad z vsem svojim znanjem in tehnično podporo še vedno zagotavlja sklepanje zakonskih zvez in poročnih slavij na najvišji izvedbeni ravni. Z manjšim številom poročnih obredov pa je mladoporočencem zagotovljena večja kakovost storitve, kar je bila tudi naša želja.

Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov – smo lani izvedli 178 prireditev. 26. maja 2015 smo  pridobili peto stalno postavitevLutkovni muzej – s celostnim prikazom stoletne dediščine in zgodovine slovenskega lutkarstva. Dogodkov, ki jih ni organiziral Ljubljanski grad, je bilo lani 177; skupno se je torej v letu 2015 odvilo 355 dogodkov. Ta podatek priča, da je Ljubljanski grad tudi živahno kulturno središče prestolnice.

Živahen je tudi obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si (154.444 obiskov), ki smo ga konec aprila 2015 prenovili in mu dodali e-trgovino. S svojimi objavami na spletnem omrežju  Facebook smo lani dosegli 6.697.738 uporabnikov. Javnosti smo predstavili tri nove predstavitvene filme o Ljubljanskem gradu,  Lutkovnem muzeju ter decembrskem prazničnem vzdušju. Omenjene videovsebine so imele skupno 62.282 ogledov.

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili še izvedeni v letu 2015, lahko poleg odprtja Lutkovnega muzeja, izpostavimo: odprtje grajske trgovine Doživetja za domov, nadaljevanje 2. faze projekta Energetske sanacije, izgradnjo vstopnega paviljona pred mostom, kjer bomo obiskovalcem že na vstopni točki ponudili vse informacije o celotni ponudbi Ljubljanskega gradu, dokončanje druge faze Hribarjeve dvorane, ureditev vetrolova v galeriji »S«, začetek obnovitvenih del v prostoru bodoče vinoteke ter pripravo projekta Grajski vinograd. Zaradi udora je bila sanirana brežina na Cesti slovenskih kmečkih uporov na Ljubljanski grad. Na grajskem dvorišču in okoli gradu smo na novo uredili zeliščni vrt in cvetoče površine, ki jim v letošnjem letu dodajamo še vrtnico Ljubljana.

V trženje naših kulturno-turističnih produktov smo se dejavno vključevali tudi z obiski sejmov, turističnih borz, delavnic in prireditev, med katerimi lahko izpostavimo sejme v Utrechtu, Helsinkih, Beogradu, delavnice v Pragi, Varšavi, Stockholmu, Amsterdamu, Bruslju, Londonu in Beogradu ter turistični borzi v Berlinu in Londonu. Na tem področju uspešno sodelujemo s Turizmom Ljubljana ter skupaj dopolnjujemo ponudbo prestolnice. Udeležili smo se tudi Convente in Slovenske incoming borze, med dogodki za domačo javnost pa Študentske arene, Festivala za tretje življenjsko obdobje, Kulturnega bazarja … Uspešno smo sodelovali na svetovni razstavi EXPO v Milanu; ob splošni predstavitvi smo sodelovali tudi pri predstavitvi najbolj privlačnih poročnih destinacij v Sloveniji. Aktivnosti na turističnem področju smo nadgradili z novimi produkti: v poletnem času z inovativnim tematskim vodenim ogledom priložnostne razstave Barbarstvo muk, s sistemom avdiovodenja, pri katerem je zgodovino Ljubljanskega gradu mogoče spoznati v slovenskem in enajstih tujih jezikih, z nadgradnjo uspešnega vodenega ogleda Časovnega stroja, ki ga obiskovalci razen v slovenskem in angleškem jeziku s sistemom avdiovodenja zdaj lahko spremljajo še v šestih tujih jezikih, ter z izdajo poučnega družinskega vodnika za samostojno raziskovanje Ljubljanskega gradu, ki ga prejmejo obiskovalci ob nakupu družinske vstopnice.

Zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2015 skladen s finančnim načrtom. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 165.000 EUR. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi delež za plače (za 20 od skupno 37 zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko pa Zavod pokriva iz lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo imeli za leto 2015 minimalni presežek prihodkov nad odhodki; prihodki, predvideni v finančnem načrtu za leto 2015, so 3.381.504 EUR. Natančnejši podatki o poslovanju Zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

V letu 2016 nadaljujemo z uveljavljenimi vsebinami na kulturno-umetniškem področju. Z nazivom Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016 bo povezana vrsta dogodkov, ki bodo med obiskovalci promovirali trajnostni razvoj, naravno raznolikost idr. Izpostavimo nekaj največjih: v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani bomo na Grajskem griču spomladi vzpostavili naravoslovno učno pot, ki bo vodila od Botaničnega vrta do Ljubljanskega gradu. Pripravili bomo več razstav (Zgodba kranjske čebele, Botanična zgodovina Grajskega griča, Prometni vrvež ljubljanskih ulic XX. stoletja, Malokdaj videno (skupaj z National Geographic Society)), delavnice, knjižnico pod krošnjami, odkrivali bomo zgodbe o vodnjakih na Ljubljanskem gradu in Grajskem griču …

Ob tem bodo še naprej na voljo uveljavljene programske vsebine, ki jim bomo dodali nekatere novosti, med katerimi lahko izpostavimo: na likovno-galerijskem področju pregledno razstavo del slikarja, grafika in dobitnika Prešernove nagrade Vladimirja Makuca ter mednarodno likovno razstavo Melange Künstlerhausa z Dunaja in Društva likovnih umetnikov Ljubljana; na glasbenem področju večere šansonov in zaključek petletnega cikla Gost z gosti; na izobraževalnem področju celotedenski počitniški program, v povezavi z novo odprtim Lutkovnim muzejem pa nove pedagoške programe in cikel dogodkov V družbi lutkovnih junakov.

Pri tradicionalnih dogodkih, katerih vsebina večinoma temelji na zgodbah slovenstva ali zgodbah, ki so neposredno ali tesno povezane z Ljubljanskim gradom, bomo nadaljevali in nadgrajevali zgodbe grajske trte in grajskih piskačev, praznovali obujanje pomladi na gregorjevo, jurjevanje ter v poletnem času postavili srednjeveški tabor. Posebej pester bo program v okviru Grajskih dni, ko v treh dneh pripravimo približno dvajset brezplačnih dogodkov. 

Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bodo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom), Panč (v sodelovanju s Kurz Rock Vibe d. o. o.) in Komedija pod zvezdami (v sodelovanju z Gustav filmom d. o. o.), Ples pod zvezdami in koncerti v okviru Grajske muzike.

V četrto sezono stopamo s tematskimi plesnimi večeri; v letu 2016 bomo poleg Plesa pod zvezdami izvedli še devet plesnih večerov.

Na področju investicij v letu 2016 (skladno z zagotovljenimi sredstvi naše ustanoviteljice oziroma investitorice – Mestne občine Ljubljana) načrtujemo: dokončanje Hribarjeve dvorane, nadaljevanje projekta Energetske sanacije gradu, izvedbo projekta Vinograd na Grajskem griču, začetek projekta Ureditev Stolbe ter dokončanje projekta Vinoteka.

Še naprej bomo sledili razvojnim smernicam v turizmu, skrbeli za čist in urejen grad in okolico, prijaznost osebja ter raznolike vsebine ter tako domačim in tujim obiskovalcem ponujali celodnevno doživetje na območju Ljubljanskega gradu in Grajskega griča. Izdali bomo nov turistični vodnik po Ljubljanskem gradu, v mesecu februarju pa izvedli tudi izobraževalni tečaj za vodnike po Ljubljanskem gradu.

Pripravili smo predlog letne vstopnice za prevoz s tirno vzpenjačo, ki bo vključevala tudi neomejen vstop do vseh stalnih vsebin na Ljubljanskem gradu, popuste pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji Ljubljanskega gradu in še druge ugodnosti. Če bo Mestni svet na svoji seji 25. januarja 2016 predlog potrdil, bo cena celoletne vstopnice za odrasle 45 EUR, za otroke, študente in upokojence 30 EUR, za družinsko celoletno vstopnico pa bo treba odšteti 75 EUR.