Na vsebino

Ljubljanski grad je ob svetovnem dnevu voda izdal brošuro o Grajskih vodnjakih

21. marec 2016

Ob svetovnem dnevu voda in v okviru projektov, ki jih je Ljubljanski grad pripravil v letu, ko se Ljubljana ponaša z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016, smo izdali zanimivo brošuro konservatorja Dušana Krambergerja z naslovom Grajski vodnjaki.

Na Ljubljanskem gradu so namreč ohranjeni štirje vodnjaki oziroma vodni zbiralniki: Vodni zbiralnik na dvorišču, Vodni zbiralnik pred Palacijem, Vodnjak pred Peterokotnim stolpom in Vodnjak s pohodnim gonilnim kolesom pred Ljubljanskim gradom. Vodnjaki so na eni strani dragocen arheološki vir, na drugi pa stvaritve, pri katerih se veljavni principi in zakonitosti tehnike tesno prepletajo z osebno ustvarjalnostjo graditeljev. Vzporedno s historičnimi in tehničnimi značilnostmi posameznih vodnjakov so v brošuri predstavljene tudi zanimivosti in legende, ki so se v stoletjih spletle ob tukajšnjih virih življenja. Na gradovih je bila namreč zanesljiva oskrba z vodo za prebivalce vsaj tako pomembna kot varnost pred sovražnikom.

Izdajo brošure je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. E-verzijo brošure, dodatne informacije in fotografije najdete na tej povezavi. V kolikor želite tiskano verzijo, pa je brezplačno na voljo v Info centru na Ljubljanskem gradu.

Na Ljubljanskem gradu so namreč ohranjeni štirje vodnjaki oziroma vodni zbiralniki: Vodni zbiralnik na dvorišču, Vodni zbiralnik pred Palacijem, Vodnjak pred Peterokotnim stolpom in Vodnjak s pohodnim gonilnim kolesom pred Ljubljanskim gradom. Vodnjaki so na eni strani dragocen arheološki vir, na drugi pa stvaritve, pri katerih se veljavni principi in zakonitosti tehnike tesno prepletajo z osebno ustvarjalnostjo graditeljev. Vzporedno s historičnimi in tehničnimi značilnostmi posameznih vodnjakov so v brošuri predstavljene tudi zanimivosti in legende, ki so se v stoletjih spletle ob tukajšnjih virih življenja. Na gradovih je bila namreč zanesljiva oskrba z vodo za prebivalce vsaj tako pomembna kot varnost pred sovražnikom.

Izdajo brošure je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. E-verzijo brošure, dodatne informacije in fotografije najdete na tej povezavi. V kolikor želite tiskano verzijo, pa je brezplačno na voljo v Info centru na Ljubljanskem gradu.