Na vsebino

Ljubljanski grad in Hostel Celica v letu 2020

28. januar 2021

Po rekordnem letu 2019 na področju turističnih in kulturno-umetniških dejavnosti Javnega zavoda Ljubljanski grad – tako na gradu kot v Hostlu Celica – v letu 2020 pričakovani rezultati, ki so v turizmu in kulturi posledica pandemije novega koronavirusa.

Ljubljanski grad z dronom september 2019 low res foto arhiv LG 11

Ljubljanski grad, ki je bil lani zaprt tri mesece in pol, tirna vzpenjača pa še nekoliko dalj, je v letu 2020 beležil okoli 80-odstotni izpad – tako pri obiskovalcih kot pri potnikih, prepeljanih s tirno vzpenjačo. Opazili smo porast domačih obiskovalcev, pri tujih pa so prevladovali obiskovalci iz bližnjih držav.

Kljub povsem drugačnemu letu, zaznamovanem s pandemijo, smo v grajskih prostorih izvedli 224 dogodkov, od tega 122 dogodkov na kulturno-umetniškem področju, ki so nastali v produkciji Ljubljanskega gradu. Med slednjimi velja izpostaviti: osrednjo razstavo Za devetimi gorami, obeležitev 40-letnice delovanja skupine Laibach, premiero nove lutkovne predstave Friderik, grajska podgana. Uspeli smo: izdati nov turistični vodnik po gradu; dokončati obnovo prehoda galerija »S–G«, ki med seboj povezuje vse dele gradu; ponuditi novo kulinarično doživetje – večerjo v Grajskem vinogradu, nov turistični produkt – mobilno aplikacijo Modrosti o grajski trti in vinu; za uvod v leto 2021, ko se Slovenija ponaša z nazivom evropska gastronomska regija, izdati kulinarično knjigo nekdanjih jedi, povezanih s sedanjostjo; izpeljati tretjo trgatev v Grajskem vinogradu in napolniti nekaj manj kot 900 steklenic grajskega vina (letnik 2019); povečati zanimanje za grajske vsebine na družabnih omrežjih; vzpostaviti spletno trgovino Friderik; osvojiti odličji za blagovno znamko Friderik na Slovenskem oglaševalskem festivalu.

Hostel Celica, ki je v upravljanju Javnega zavoda Ljubljanski grad, je bil v minulem letu pretežno namenjen bivanju zdravstvenega osebja UKC Ljubljana; tako je še zdaj. Za nesebično pomoč in gesto solidarnosti nam je Vlada RS podelila državno odlikovanje. V poletnem času, ko so bile meje odprte, pa se je v hostlu nabralo popotnikov do polnih kapacitet; v tem času smo izvedli tudi 30 kulturnih dogodkov.

»Nehvaležno je napovedovati, kakšno leto je pred nami,« je poudarila direktorica Mateja Avbelj Valentan in dodala: »Vsi si želimo, da se turizem in kultura čim prej vrneta na svoje mesto, da bomo svoje poslanstvo lahko uresničevali tudi v naslednjem desetletnem obdobju zavoda Ljubljanski grad, ki je pred nami. Obračun minulega leta in del kratkoročnih načrtov pa predstavljamo v nadaljevanju.«

Obetaven začetek leta 2020
Turistični obisk v prvih dveh mesecih lanskega leta je rastel, prav tako število prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo, dvorane so bile dobro zasedene, kulturno-umetniški program je potekal po načrtih, obeti za glavno turistično sezono so bili glede na številne rezervacije zelo dobri. Zdelo se je, da je pred nami še ena uspešna sezona.

Koronarealnost v številkah
Grad je v skladu z vladnimi odloki ustavljal in zapiral svoje raznolike dejavnosti, kot so galerije, muzeji, dogodki, trgovina, vzpenjača, gostinski lokali …
Ljubljanski grad je bil tako lani zaprt med 14. marcem in 3. majem v prvem valu, v drugem pa med 24. oktobrom in 18. decembrom. Tirna vzpenjača je obratovala 236 dni. Kot se je ocenjevalo že po spomladanskem valu epidemije, naj bi bile izgube v naši panogi od 70- do 80-odstotne; do konca leta smo res zabeležili približno takšne številke: števci prehodov so zabeležili 313.964 obiskovalcev Ljubljanskega gradu (leto poprej 1.336.190). Tirna vzpenjača je prepeljala 97.600 potnikov, kar je dobrih 83 odstotkov manj kot leto poprej. Spremenila se je tudi struktura obiskovalcev; sicer so še vedno prevladovali tuji obiskovalci z nekaj manj kot 60 odstotki, glede na leto poprej se je precej povečalo število domačih, s 24 na dobrih 40 odstotkov. Med tujimi obiskovalci, ki jih beležimo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, so prevladovali obiskovalci iz Italije, Nemčije, Nizozemske, Francije, Hrvaške, Velike Britanije, Avstrije, Madžarske in Rusije, torej v pretežni meri iz bližjih držav.

Kultura in industrija srečanj v številkah
Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega, filmskega programa ter tradicionalnih dogodkov – smo lani izvedli 122 dogodkov (leto prej 290). Kljub občutnemu zmanjšanju veseli podatek, da smo vseeno uspeli organizirati festival Godibodi (četudi brez občinstva, a z neposrednim radijskim prenosom); na ogled smo postavili osrednjo tematsko razstavo Za devetimi gorami ter razstavo plakatov ob 40-letnici ustvarjanja skupine Laibach, ki so ji v septembru sledili še razprodana koncerta na Grajskem dvorišču ter izdaja priložnostnega koledarja; s Kinodvorom smo izpeljali deseto izdajo Filma pod zvezdami; jeseni smo začeli novo sezono koncertov v Jazz klubu in v oktobru premierno uprizorili novo lutkovno predstavo v svoji lastni produkciji – Friderik, grajska podgana, ki smo jo kasneje predvajali tudi prek zooma. Že v začetku leta smo izdali nov turistični vodnik Ljubljanski grad – krona slovenske prestolnice.

V grajskih prostorih, ki jih je mogoče najeti za različne protokolarne in družabne dogodke in poroke, sta bila še 102 dogodka drugih organizatorjev (v letu 2019 kar 320), kar kaže na to, kako močno je pandemijo zaznamovala tudi industrijo srečanj.

Na področju investicij smo s sredstvi ustanoviteljice – Mestne občine Ljubljana obnovili prehod Galerija S–G. Z izvedbo tega projekta so v celoti in v vseh nivojih obnovljeni južni trakti Ljubljanskega gradu, prehod med seboj povezuje vse dele Ljubljanskega gradu, predvsem pa je odslej omogočen samostojen dostop gibalno in senzorno oviranim do Galerije »S«, Grajskega gledališča in Zgornjega lapidarija.
Mestna občina Ljubljana je lani maja začela z deli na objektu Stolba, kjer bodo po dokončanju v letu 2021 poslovni prostori za zaposlene ter prostori za nastanitev gostujočih umetnikov.

Povečano zanimanje za socialne medije, nova spletna trgovina in nagrada na SOF-u
Kljub temu da je bil lani grad zaprt tri mesece in pol in se je obseg programov bistveno zmanjšal, smo prek socialnih medijev skozi vse leto ostajali v stiku z obiskovalci. Prav na vseh družabnih omrežjih smo zaznali povečano število sledilcev; v drugi polovici leta smo dosedanjim dodali nov medij (tiktok). Pričakovano pa je bil precej manjši obisk grajskega spletnega mesta.

Zaradi zaprtja grajske trgovine v času pandemije, pa tudi zaradi vladnega odloka o nedeljskem zaprtju trgovin, ki trgovine s spominki, ki so za povrh še v istem prostoru kot informacijski centri na turističnih atrakcijah, ni uvrstila med izjeme, je bilo zelo pomembno, da smo vzpostavili spletno trgovino Friderik.

Blagovna znamka Friderik je septembra lani na 29. slovenskem oglaševalskem festivalu prejela zlato nagrado v kategoriji Oblikovanje – grafično oblikovanje in srebrno v kategoriji Upravljanje znamke – lansiranje ali prenova znamke.

Izbrani Grajski užitki
Pod blagovno znamko, ki se nanaša na grajsko kulinariko in vinsko zgodbo, smo lani: zaključili javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov Grajska kavarna in Gostilna na Gradu ter v skladu s tem izbrali novega najemnika obeh lokalov, to je podjetje Jezeršek gostinstvo, d. o. o.; obiskovalcem ponudili dve novosti – kulinarično doživetje Večerja v Grajskem vinogradu ter interaktivni vodeni ogled z mobilno aplikacijo Modrosti o grajski trti in vinu; izpeljali tretjo trgatev v Grajskem vinogradu ter ustekleničili nekaj manj kot devetsto steklenic belpina in rdečegrajca letnika 2019; pred koncem leta izdali kulinarično knjigo Jedi časov – časi jedi z recepti izbranih jedi iz grajske preteklosti in sedanjosti kot uvod v leto 2021, ko je Slovenija postala evropska gastronomska regija.

Desetletnica Javnega zavoda Ljubljanski grad, evropska gastronomska regija, slovensko pripovedno izročilo, glasba, film, programi za otroke, tradicionalni dogodki … v letu 2021
Program izvajanja javne službe za 2021 bo v skladu z novo stvarnostjo in ob predpostavki, da se bo javno življenje dokaj normaliziralo, zajemal vsa umetniška področja. Na likovno-galerijskem programu velja izpostaviti podaljšanje osrednje razstave o slovenskem pripovednem izročilu Za devetimi gorami ter fotografsko razstavo mojstra modne fotografije Alana Gelatija; na glasbenem programu festival Godibodi in nadaljevanje glasbenih večerov vJazz Clubu Ljubljanski grad vsak petek; na izobraževalnem področju šolo zmajeslovja, počitniške programe, predstavo za otroke o Frideriku, grajski podgani; v okviru festivalskega dogajanja 10. grajske dneve (ki smo jih lani morali odpovedati) in Grajski december; v okviru plesnih večerov pa Grajski salsa festival. Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom). Nadaljevali in nadgrajevali bomo še vsebine in zgodbe grajske trte in vinograda. Nekaj programov v tem letu bo povezanih z nazivom evropska gastronomska regija, nekatere bomo skušali prenesti na splet, čeprav iskreno upamo, da bo lahko kultura kmalu tudi dejansko zaživela. Javnost bomo o svojem delovanju in programih sproti obveščali.

Ljubljanski grad v letu 2021 obeležuje desetletnico delovanja samostojnega zavoda, kar bomo pospremili s priložnostnim almanahom.

Tudi ko gre za področje izvajanja turistične dejavnosti, je precej nehvaležno napovedovati, kakšno leto nas čaka. Ponovni prihod tujih gostov, ki so doslej pomenili 80-odstotni delež vseh obiskovalcev, je odvisen od številnih dejavnikov, povezanih s koronavirusom (in omejevanjem epidemije). Če bodo razmere dopuščale, bodo naše aktivnosti usmerjene v vnovično umestitev gradu – osrednje znamenitosti v državi na tujih trgih. Določene turistične produkte bomo ponudili oz. izpeljali prek Amazona in aplikacije Zoom ter ta na način ostali na trgu navzoči vsaj virtualno. Enako velja za celoten sektor prireditvene industrije, kjer nastopamo v vlogi ponudnika dvoran. Žal je tudi ta dejavnost v celoti zamrla in tudi na tem področju se bomo odzivali na sprotne razmere ter organizirali hibridne dogodke. Usmerili se bomo v posodobitev digitalizacije poslovanja, povečevanje nakupov prek spletne strani, krepitev ponudbe spletne trgovine Friderik, tudi na sami Amazonovi platformi. Načrtujemo nov produkt – kulinarični sprehod skozi čas.

Na področju investicijskega vzdrževanja je v letu 2021 – ob petnajstletnici obratovanja tirne vzpenjače – skladno z zakonodajo predviden prvi posebni pregled, ki bo terjal približno štirinajstdnevno zaustavitev obratovanja vzpenjače.
Na področju investicij bo naša ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana zagotovila finančna sredstva za prvo fazo prenove dvorane Kazemate in za obnovo srednjeveškega obzidja ob tirni vzpenjači.

Vrata Hostla Celica so bila odprta vse leto, če ne za popotnike pa za zdravstvene delavce
Kljub temu da tudi namestitvena dejavnost sodi med najbolj prizadete panoge, so bila vrata hostla vseskozi odprta. Od sredine marca do konca maja ter v novembru in decembru smo omogočili namestitev zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana in prostovoljcem, ki so pomagali v UKC in DSO-jih.

Med 25. majem in začetkom jesenske epidemije je bil hostel odprt za goste; sprva je bilo nekaj domačih, kasneje so postopoma začeli prihajati tudi tuji. Po deležu nočitev slovenskih gostov je bilo leto 2020 posebno, saj so ustvarili kar 30 odstotkov nočitev (v letu 2019 le 5 odstotkov), od tega zdravstveni delavci 65 odstotkov. Tuji gostje so se zaradi dobre epidemiološke slike v Sloveniji poleti vrnili, največ gostov je bilo iz Nemčije (25 odstotkov), sledijo Francija, Italija, Nizozemska. Delež koriščenja turističnih bonov je bil – podobno kot pri drugih namestitvenih objektih – v Ljubljani majhen.

Poslovni rezultat odraz spremenjenih razmer
Posebno leto je bilo tudi z vidika financ. Skorajda 80-odstotni lastni delež prihodkov v prejšnjih letih smo ob lanski izgubi prihodkov pri prodaji na trgu močno občutili. Sproti smo se odzivali na poslovanje tudi tako, da smo nekatere programe prestavili na kasnejša leta, nekatere odpovedali, krčili stroške na vseh področjih … Da smo lahko ohranili delovna mesta, se moramo za izdatno pomoč in razumevanje zahvaliti ustanoviteljici – Mestni občini Ljubljana. Natančnejši podatki o poslovanju zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

Dodatne informacije:
Janja Rozman, vodja odnosov z javnostmi, Ljubljanski grad
T: 01 306 42 15
M:
041 819 903
E:
janja.rozman@ljubljanskigrad.si