Na vsebino

Na Ljubljanski grad se je ponovno mogoče povzpeti s tirno vzpenjačo

22. marec 2021

Vzpenjača, ki je bila ustavljena 24. oktobra lani na podlagi takrat sprejetih vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, bo v ponedeljek, 22. marca, ponovno začela obratovati.

Z izjemo petih decembrskih dni, ko so bili vladni ukrepi sproščeni, tirna vzpenjača na Ljubljanski grad ni vozila že skoraj pet mesecev. Tako smo v tem času, v skladu z zakonodajo, opravili prvi posebni pregled ob petnajstletnem delovanju naprave, ki je zajemal preglede: pogonskega dela naprave, proge in betonske infrastrukture, kakor tudi ostala redna vzdrževalna dela. Po končanem pregledu smo pridobili obratovalno dovoljenje in vzpenjača lahko ponovno prične z obratovanjem v ponedeljek, 22. marca 2021, pod pogoji, ki veljajo za žičniške naprave. To pomeni, da morajo potniki ob nakupu vozovnice predložiti: negativen rezultat testa PCR ali testa HAG za osebe starejše od 12 let, ki ne sme biti starejši od sedem dni, ali dokazilo o prebolelem virusu COVID-19, ki ni starejši od šest mesecev ali potrdilo o cepljenju zoper COVID-19.

Na pristojno ministrstvo smo sicer naslovili prošnjo o dopolnitvi Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v RS, da bi se prevoz potnikov v času epidemije lahko izvajal pod pogoji, ki veljajo za prevoze z avtobusi ali vlaki, ko potniki ne potrebujejo prilagati negativnih testov, potrdil o cepljenju ali prebolelem virusu, in ne pod pogoji, ki veljajo za žičniške naprave za prevoz oseb. Vzpenjača namreč izvaja gospodarsko javno službo prevoza potnikov, čas prevoza je bistveno krajši kot pri ostalih javnih prevoznih sredstvih, vzpenjača pa ima tudi možnost stalnega zračenja.

Dokončnega odgovora še nismo dobili. Upamo na ustrezno razumevanje in podporo pri ponovni oživitvi naše dejavnosti, saj nam opravljanje prevozov pod zdajšnjimi pogoji vzbuja skrb, da te oživitve še ne bomo deležni. Seveda pa bomo vse prevoze izvajali na varen način in v skladu s priporočili NIJZ, tako za zaposlene, kot tudi za potnike.

Dodatne informacije: Janja Rozman, vodja odnosov z javnostmi, Ljubljanski grad, tel.: 01/306 42 15, e-pošta: janja.rozman@ljubljanskigrad.si