Na vsebino

Na osrednji turistični točki in najbolj atraktivnem hostlu v mestu je glavna turistična sezona pokazala precej boljše rezultate kot lani

14. oktober 2021

Ljubljanski grad je bil v letošnjem letu zaprt 25 dni (najprej v januarju in kasneje v aprilu), obiskovalci so se postopoma začeli vračati šele v maju. Kakšen pa je bil letos obisk v glavni turistični sezoni?

Poletna panoramska slika Ljubljanskega gradu.
Foto: Miha Mally

V štirimesečnem obdobju (od junija do konca septembra) smo s pomočjo števcev prehodov zabeležili 290.313 obiskovalcev. Med tujimi so prevladovali obiskovalci iz Nemčije, Italije, Nizozemske, Francije, Madžarske in Poljske; dokaj podobna struktura obiskovalcev je bila v letu 2020.

Obisk naše osrednje turistične znamenitosti v letošnji glavni turistični sezoni smo primerjali z lanskim in predlanskim. Primerjava z enakim obdobjem lani pokaže 72-odstotno povečanje števila obiskovalcev. Spremenilo se je tudi razmerje med domačim in tujimi gosti – letos je bilo 66 % tujih, lani 57 %. Primerjava letošnjega obiska z letom 2019 pa v tem štirimesečnem obdobju kaže 57-odstotni upad obiskovalcev. V letu 2019 je bil odstotek tujih obiskovalcev 76 %, med njimi so bili npr. obiskovalci iz Velike Britanije na drugem mestu, iz Združenih držav Amerike na četrtem, Koreje na petem; obiskovalcev iz teh držav v letošnjem in lanskem letu med prvimi šestimi tujimi državami nismo zaznali.

Tirna vzpenjača v tem letu ni obratovala kar 98 dni. Med junijem in septembrom letos je prepeljala 103.384 potnikov, kar je 99 % več kot v enakem obdobju lani. Primerjava tega obdobja z letom 2019 pa kaže na 65-odstotni upad.

Tudi v Hostel Celica, ki je v upravljanju Javnega zavoda Ljubljanski grad, so se obiskovalci začeli postopoma vračati v maju, ko so ga zapustili zadnji zaposleni in prostovoljci UKC Ljubljana. V Hostlu Celica smo v obdobju junij–september beležili 79-odstotno zasedenost ležišč, kar pomeni skoraj 100-odstotno povečanje zasedenosti glede na enako obdobje lani. V primerjavi z uspešnim turističnim letom 2019 sta zlasti izstopala letošnji avgust in september, ko smo v primerjavi z letom 2019 beležili le 10-odstotno nižjo zasedenost.
Večina gostov je bila tujih in pogosto so pripotovali s svojim avtom. Tako kot lani je bil največji delež gostov iz Nemčije, sledijo gostje iz Nizozemske, Francije in Belgije. Precej manj je bilo angleških in italijanskih gostov, po lanskem »mrku« so se vrnili Američani.

Tako Ljubljanski grad kot Hostel Celica sta v tem letu prejela kar nekaj nagrad in priznanj, kar bo lahko vplivalo na hitrejše vračanje obiskovalcev na naši lokaciji. Omenimo certifikata Zeleni ključ za Ljubljanski grad in Hostel Celico ter znak Slovenia Green Attraction za Ljubljanski grad, ki je s tem postal del zelene sheme slovenskega turizma, kamor že sodi Hostel Celica. S tem sta obe naši lokaciji vključeni v zavezo trajnostnih rešitev na področju turizma, kar so nacionalne smernice tudi za prihodnje. Tu sta še nagradi za naj spletno trgovino na tekmovanju NETKO 2021 za spletno trgovino Friderik ter nagrada WEBSI spletni prvak 2021 v kategoriji Javne in nevladne organizacije za spletno stran Ljubljanskega gradu.


Dodatne informacije: Janja Rozman, vodja odnosov z javnostmi, Ljubljanski grad, tel.: 01/306 42 15, e-pošta: janja.rozman@ljubljanskigrad.si