Na vsebino

Ljubljanski grad in Hostel Celica v letu 2022

18. januar 2023
Ljubljanski grad z dronom september 2019 low res foto arhiv LG 17

LJUBLJANSKI GRAD ZNOVA DO MILIJONA OBISKOVALCEV, TIRNA VZPENJAČA JE PREPELJALA TRIKRAT VEČ POTNIKOV KOT LETO POPREJ, SKOZI CELO LETO SE JE V GRAJSKIH PROSTORIH ODVILO 327 DOGODKOV IN 397 POROČNIH OBREDOV, ZASEDENOST V HOSTLU CELICA JE BILA V OSREDNJIH POLETNIH MESECIH 95-ODSTOTNA; TO JE BERA TURISTIČNE IN KULTURNO-UMETNIŠKE PONUDBE JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD V LETU 2022.  

 

Leto 2022 je na osrednji turistični točki v mestu – Ljubljanskem gradu minilo v znamenju precej večjega obiska, kot je bil v prejšnjih dveh letih, ki sta minili v primežu epidemije. Števci prehodov so zabeležili 1.004.349 obiskovalcev; s tirno vzpenjačo se je prepeljalo 428.892 potnikov. V grajskih prostorih smo izvedli 327 dogodkov, 397 poročnih obredov in še 839 vodenih ogledov. Med drugim smo v začetku leta znova postali redna lokacija za sklepanje zakonskih zvez, domačim in tujim obiskovalcem smo predstavili nov atraktiven produkt – Kulinarični časovni stroj, obeležili peti rojstni dan Jazz Cluba Ljubljanski grad, dobili nove upravne prostore za del zaposlenih v stavbi na Stolbi, nadaljevali obnovo dvorane Kazemate, izpeljali peto trgatev v Grajskem vinogradu in napolnili nove steklenice grajskega vina, prejeli certifikat Družini prijazno podjetje, posneli nov promocijski video ter povečali zanimanje za grajske vsebine na družbenih omrežjih.
Hostel Celica, ki je v upravljanju Javnega zavoda Ljubljanski grad, je bil za obiskovalce odprt skozi celo leto. Od aprila naprej smo beležili 80-odstotno zasedenost ležišč, v glavnih treh poletnih mesecih pa že 95- odstotno. Med letom smo tam izvedli 81 kulturno-umetniških dogodkov, konec leta pa postavili še nadstrešek na letnem vrtu, kar bo v prihodnje omogočalo lažjo izvedbo dogodkov na prostem.
Za Hostel Celico in za Ljubljanski grad smo uspešno obnovili trajnostni certifikat Zeleni ključ, in tako še najprej ostajamo del Zelene sheme slovenskega turizma.

Direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad Mateja Avbelj Valentan je izrazila zadovoljstvo nad rastočim obiskom, o čemer priča znova presežen milijon obiskovalcev letno, kar se je zdelo po dveh letih pandemije še dokaj oddaljena številka. Ob tem je poudarila: »Glede na to, da smo bili v turizmu in kulturi deležni velikega upada v zadnjih dveh letih, smo hvaležni ustanoviteljici – Mestni občini Ljubljana, da nas je izdatno podprla v letih 2020 in 2021, ko zaradi spremenjenih okoliščin nismo dosegali deleža lastnih prihodkov, kot smo ga v časih pred epidemijo. Na ta način smo lahko zadržali vsa delavna mesta, kar se je v lanskem letu, ko so se turizem, kultura in industrija srečanj ponovno začeli odvijati v precej večjem obsegu, izkazalo za pozitivno.«
V nadaljevanju predstavljamo povzetke rezultatov minulega leta skupaj z delom kratkoročnih načrtov. >>> CELOTNO SPOROČILO ZA JAVNOST