Na vsebino

Si želite postati grajski vodnik?

29. januar 2014

Ljubljanski grad razpisuje izobraževalni tečaj za bodoče vodnike po naši najbolj obiskani turistični točki. Po uspešno opravljenem izpitu jim bomo podelili licenco za vodenje.


Ljubljanski grad razpisuje izobraževalni tečaj za bodoče vodnike po naši najbolj obiskani turistični točki. Po uspešno opravljenem izpitu jim bomo podelili licenco za vodenje.

Javni zavod Ljubljanski grad organizira izobraževalni tečaj za vodnike po Ljubljanskem gradu, ki bo potekal od ponedeljka, 24. februarja, do petka, 28. februarja 2014, na Ljubljanskem gradu. Izobraževanje bo obsegalo različna področja: zgodovino, konservatorstvo, arheologijo, arhitekturo in obnovo Ljubljanskega gradu.

Pogoja za prijavo zainteresiranih kandidatov sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba (štiriletni program oz. V. stopnja izobrazbe) ter aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Zaradi omejenega števila mest bomo kandidate ocenjevali tudi na podlagi aktivnega znanja drugih tujih jezikov, obvladovanja veščin javnega nastopanja ter zgodovine, umetnostne zgodovine in sorodnih družboslovnih ved.

Prijave sprejemamo do vključno petka, 7. 2. 2014, na elektronskem naslovu marko.brunskole@ljubljanskigrad.si. Prijava naj vključuje življenjepis kandidata ter dokazila o znanju tujih jezikov (kopija srednješolskega spričevala ali certifikata jezikovne šole).

Na podlagi prejetih prijav bodo kandidati, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, povabljeni na razgovor, na katerem bomo preverili tudi izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Po dokončnem izboru prejmejo izbrani kandidati povabilo na izobraževanje. Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80,00 € za odrasle oziroma 60,00 € za študente in jo je potrebno poravnati pred začetkom izobraževanja.

Na podlagi uspešno opravljenega izpita po zaključenem izobraževanju bodo kandidati prejeli licenco za vodnike po Ljubljanskem gradu.

Dodatne informacije: Marko Brunskole, strokovni sodelavec za izobraževalni program na Ljubljanskem gradu, tel.: 01/306 42 38. 


Ljubljanski grad razpisuje izobraževalni tečaj za bodoče vodnike po naši najbolj obiskani turistični točki. Po uspešno opravljenem izpitu jim bomo podelili licenco za vodenje.

Javni zavod Ljubljanski grad organizira izobraževalni tečaj za vodnike po Ljubljanskem gradu, ki bo potekal od ponedeljka, 24. februarja, do petka, 28. februarja 2014, na Ljubljanskem gradu. Izobraževanje bo obsegalo različna področja: zgodovino, konservatorstvo, arheologijo, arhitekturo in obnovo Ljubljanskega gradu.

Pogoja za prijavo zainteresiranih kandidatov sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba (štiriletni program oz. V. stopnja izobrazbe) ter aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Zaradi omejenega števila mest bomo kandidate ocenjevali tudi na podlagi aktivnega znanja drugih tujih jezikov, obvladovanja veščin javnega nastopanja ter zgodovine, umetnostne zgodovine in sorodnih družboslovnih ved.

Prijave sprejemamo do vključno petka, 7. 2. 2014, na elektronskem naslovu marko.brunskole@ljubljanskigrad.si. Prijava naj vključuje življenjepis kandidata ter dokazila o znanju tujih jezikov (kopija srednješolskega spričevala ali certifikata jezikovne šole).

Na podlagi prejetih prijav bodo kandidati, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, povabljeni na razgovor, na katerem bomo preverili tudi izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Po dokončnem izboru prejmejo izbrani kandidati povabilo na izobraževanje. Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80,00 € za odrasle oziroma 60,00 € za študente in jo je potrebno poravnati pred začetkom izobraževanja.

Na podlagi uspešno opravljenega izpita po zaključenem izobraževanju bodo kandidati prejeli licenco za vodnike po Ljubljanskem gradu.

Dodatne informacije: Marko Brunskole, strokovni sodelavec za izobraževalni program na Ljubljanskem gradu, tel.: 01/306 42 38.