Na vsebino

Si želite postati grajski vodnik?

18. januar 2016

Ljubljanski grad razpisuje izobraževalni tečaj za bodoče vodnike po naši najbolj obiskani turistični točki. Po uspešno opravljenem izpitu jim bomo podelili licenco za vodenje.

Javni zavod Ljubljanski grad organizira izobraževalni tečaj za vodnike po Ljubljanskem gradu, ki bo potekal od ponedeljka, 22. februarja, do petka, 26. februarja 2016, na Ljubljanskem gradu. Izobraževanje bo obsegalo različna področja: zgodovino, konservatorstvo, arheologijo, arhitekturo, obnovo in revitalizacijo Ljubljanskega gradu.

Pogoja za prijavo zainteresiranih kandidatov sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba (štiriletni program oz. V. stopnja izobrazbe) ter aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Zaradi omejenega števila mest bomo kandidate ocenjevali tudi na podlagi aktivnega znanja drugih tujih jezikov, obvladovanja veščin javnega nastopanja ter zgodovine, umetnostne zgodovine in sorodnih družboslovnih ved. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z aktivnim znanjem italijanskega jezika in kandidati z izkušnjami in veseljem do dela z otroki.

Prijave sprejemamo do vključno torka, 2. 2. 2016, na elektronskem naslovu marko.brunskole@ljubljanskigrad.si. Prijava naj vključuje življenjepis kandidata ter dokazila o znanju tujih jezikov (kopija srednješolskega spričevala ali certifikata jezikovne šole).

Na podlagi prejetih prijav bodo kandidati, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, povabljeni na razgovor, na katerem bomo preverili tudi izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Po dokončnem izboru prejmejo izbrani kandidati povabilo na izobraževanje. Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80 € za odrasle oz. 60 € za študente in imetnike veljavne vodniške licence Gospodarske zbornice Slovenije ali Turizma Ljubljana. Kotizacijo je potrebno poravnati pred začetkom izobraževanja.

Na podlagi uspešno opravljenega izpita po zaključenem izobraževanju bodo kandidati prejeli licenco za vodnike po Ljubljanskem gradu.

Dodatne informacije: Marko Brunskole, vodja programa na Ljubljanskem gradu, tel.: 01/306 42 38, e-mail: marko.brunskole@ljubljanskigrad.si

Javni zavod Ljubljanski grad organizira izobraževalni tečaj za vodnike po Ljubljanskem gradu, ki bo potekal od ponedeljka, 22. februarja, do petka, 26. februarja 2016, na Ljubljanskem gradu. Izobraževanje bo obsegalo različna področja: zgodovino, konservatorstvo, arheologijo, arhitekturo, obnovo in revitalizacijo Ljubljanskega gradu.

Pogoja za prijavo zainteresiranih kandidatov sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba (štiriletni program oz. V. stopnja izobrazbe) ter aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Zaradi omejenega števila mest bomo kandidate ocenjevali tudi na podlagi aktivnega znanja drugih tujih jezikov, obvladovanja veščin javnega nastopanja ter zgodovine, umetnostne zgodovine in sorodnih družboslovnih ved. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z aktivnim znanjem italijanskega jezika in kandidati z izkušnjami in veseljem do dela z otroki.

Prijave sprejemamo do vključno torka, 2. 2. 2016, na elektronskem naslovu marko.brunskole@ljubljanskigrad.si. Prijava naj vključuje življenjepis kandidata ter dokazila o znanju tujih jezikov (kopija srednješolskega spričevala ali certifikata jezikovne šole).

Na podlagi prejetih prijav bodo kandidati, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, povabljeni na razgovor, na katerem bomo preverili tudi izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Po dokončnem izboru prejmejo izbrani kandidati povabilo na izobraževanje. Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in opravljanje vodniškega izpita znaša 80 € za odrasle oz. 60 € za študente in imetnike veljavne vodniške licence Gospodarske zbornice Slovenije ali Turizma Ljubljana. Kotizacijo je potrebno poravnati pred začetkom izobraževanja.

Na podlagi uspešno opravljenega izpita po zaključenem izobraževanju bodo kandidati prejeli licenco za vodnike po Ljubljanskem gradu.

Dodatne informacije: Marko Brunskole, vodja programa na Ljubljanskem gradu, tel.: 01/306 42 38, e-mail: marko.brunskole@ljubljanskigrad.si