Na vsebino

Mateja Avbelj Valentan začenja drugi mandat direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad

25. oktober 2016

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je za mandatno dobo petih let za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad imenoval dosedanjo direktorico zavoda.

Potem, ko sta predhodno pozitivno soglasje dala tudi strokovni svet in svet zavoda Ljubljanski grad, je Mestni svet MOL na svoji 19. seji dne 24. 10. 2016 potrdil predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri MOL, da za mandatno dobo petih let za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad imenuje Matejo Avbelj Valentan. 

Mateja Avbelj Valentan, ki vodi javni zavod od 25. 10. 2011, tako začenja svoj drugi mandat direktorice Ljubljanskega gradu.

Celotno sporočilo za javnost lahko dobite na tej povezavi

Potem, ko sta predhodno pozitivno soglasje dala tudi strokovni svet in svet zavoda Ljubljanski grad, je Mestni svet MOL na svoji 19. seji dne 24. 10. 2016 potrdil predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri MOL, da za mandatno dobo petih let za direktorico Javnega zavoda Ljubljanski grad imenuje Matejo Avbelj Valentan. 

Mateja Avbelj Valentan, ki vodi javni zavod od 25. 10. 2011, tako začenja svoj drugi mandat direktorice Ljubljanskega gradu.

Celotno sporočilo za javnost lahko dobite na tej povezavi