Na vsebino

Prenovljene Plečnikove Šance

01. avgust 2018

Priljubljeno sprehajališče nad mestom, Plečnikove Šance, ki ga najdete tik za Grajskim drevoredom, je zasijalo v prenovljeni podobi.

600px5

Prenovo jugovzhodnega dela Šanc je Mestna občina Ljubljana začela marca letos in je obsegala sanacijo obzidja, glavnega stopnišča, stebrov, ograje in lož, čiščenje in ureditev okolice in utrjevanje površin. Osnova za rekonstrukcijo posameznih delov in detajlov Šanc pod vodstvom in nadzorom odgovorne konservatorke Irene Vesel (ZVKDS) je bila Plečnikova skica (1934), arhivske fotografije Petra Nagliča (1936–1939) in risbe Borisa Kobeta (1939). Plečnik je na grajskih Šancah oblikoval spomenik zgodovini in gmoti ruševin povrnil srednjeveško funkcijo obhodnega zidu. Vabljeni, da se tudi sami sprehodite do Plečnikove dediščine na Grajskem griču.