Na vsebino

Sečnja na Grajskem griču

15. januar 2019

Na Grajskem griču bo od 15. do 18. januarja 2019 potekala sečnja dreves, ki so jo določili na Zavodu za gozdove Slovenije.

1400pxDJI 0003 Edit 3

Skupaj je za posek označenih 28 dreves, to je 31 m3 lesa.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, bodo morali lastniki gozda sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.