Na vsebino

3. koncert Bogdane Herman

16. september 2011

Bogdana Herman in Borut Savski sta v petek, 16. septembra, v Kazematah predstavila značilnosti slovenske ljudske pesmi z elektronsko interpretacijo posameznih pesemskih vzorcev.

Borut Savski je pri svojem delu uporabljal algoritmično spreminjajoče se vzorce ter neposredno spreminjanje parametrov, kar je v skladu s tradicijo elektroakustične glasbe, ob tem pa je Bogdana Herman pela slovenske ljudske pesmi.

Poleg glasbe in računalniške improvizacije, sta izvajalca v koncert vključila tudi svetlobne dodatke.