Na vsebino

Osebna izkaznica

Konec decembra 2010, na začetku drugega mandata župana Zorana Jankovića, je Mestna občina Ljubljana ustanovila samostojni Javni zavod Ljubljanski grad.

Zavod organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe. Tu se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih avtorjev. V okviru programov za otroke, mladino in odrasle izvaja pedagoško andragoške vsebine, ki so v povezavi z gradom, njegovo zgodovino in okolico. Ljubljanski grad ohranja in promovira materialno in nematerialno dediščino Ljubljanskega gradu. Kot stalne muzejske postavitve delujejo Virtualni grad, Kaznilnica, Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Grajsko orožje in iLjubljana.

Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na območju Ljubljanskega gradu in grajskega griča. V okviru turistično informacijskega centra zavod informira obiskovalce o vseh dogodkih na tem območju. Ljubljanski grad upravlja s tirno vzpenjačo in na ta način povezuje mestno jedro z grajskim hribom. Zavod programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva ter druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.

Zavod upravlja Hostel Celica na Metelkovi 8 v Ljubljani in opravlja dejavnosti s področja promocije in razvoja prenočišč ter mreže mladinskih prenočišč. Opravlja hotelske dejavnosti in oddaja nastanitvene zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom za krajši čas.

Javni zavod: Ljubljanski grad
Javni zavod v angleškem jeziku: Ljubljana Castle
Sedež: Grajska planota 1
Naslov: p. p. 72, SI – 1001 Ljubljana
Telefon: 01 306 42 30
Faks: 01 306 42 64
E-pošta: info@ljubljanskigrad.si
Datum ustanovitve: 12. 01. 2011
Vpis v sodni register: SRG 2011/1361
Šifra dejavnosti: 90.040
Matična številka: 3887359000
ID-številka za DDV: SI82858632
TRR: 01261-6000002513, UJP RS
SWIFT: BSLJSI2X

 

Podatki o organih javnega zavoda
Svet Ljubljanskega gradu

Predsednica sveta: Tanja Dodig Sodnik
Podpredsednica sveta: Polona Novak
Člani: dr. Marta Bon, Ludvik Bagari, Nika Valentinčič

Strokovni svet Ljubljanskega gradu

Predsednik sveta: Blaž Peršin
Podpredsednica sveta: Katarina Damjanov
Člani: Janoš Kern, Irena Vesel, Nace Koncilja, Helena Tϋrk

Direktorica Ljubljanskega gradu: Mateja Avbelj Valentan

Ustanoviteljica Javnega zavoda Ljubljanski grad je Mestna občina Ljubljana.