Na vsebino

Sanacija vstopnega mostu in oživitev obrambnega jarka

Naziv projekta: Ljubljanski grad – sanacija vstopnega mostu in oživitev obrambnega jarka

Celotna vrednost projekta: 491.674 EUR

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 297.837,60 EUR

Datum pričetka projekta: 03.04.2023

Datum zaključka projekta: 31.12.2025

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture

 

Sedanji glavni vhod na Ljubljanski grad je bil urejen, ko grad ni več opravljal obrambne funkcije in je bilo na tem mestu z namenom lažje dostopnosti prebito grajsko obzidje. S tem je bil postopoma opuščen težje dostopni vhod skozi Peterokotni stolp. Čez obrambni jarek je bil zgrajen lesen most. Kot glavni vhod se omenja leto 1815, takrat je bil tudi zasut obrambni jarek. Ob kasnejši prenovi v drugi polovici 20. stoletja, ko je bil med drugim leta 1987 zgrajen sedanji most, je bil z vnovičnim razkritjem obrambnega jarka gradu povrnjen nekdanji srednjeveški videz.

Projekt »Ljubljanski grad – Sanacija vstopnega mostu in oživitev obrambnega jarka« predvideva sanacijo železobetonske konstrukcije vstopnega mostu Ljubljanskega gradu, katera zaradi zamakanja in karbonizacije na določenih območjih mostu zagotavlja zgolj še 40 % prvotne nosilnosti. Opisano stanje zaradi omejene nosilnosti dopušča zgolj omejen transport za pokrivanje prireditev na Grajskem dvorišču. Izvedba sanacije bo olajšala dogovarjanje z organizatorji prireditev ter zmanjšala stroške logistike na Ljubljanski grad in Grajsko dvorišče, ki je zaradi trenutnega stanja otežena in razdrobljena, prav tako bo projekt dvignil konkurenčnost Javnega zavoda Ljubljanski grad.

Vstopni most, poleg tirne vzpenjače, predstavlja glavni dostop do Ljubljanskega gradu za obiskovalce, preko katerega na letni ravni v grad vstopi več kot 600.000 oseb, preko ostalih dostopov na Ljubljanski grad letno dostopi še več kot 400.000 oseb (podatki iz leta 2022). Neposredno pred vstopnim mostom je umeščen Vstopni paviljon, ki predstavlja informacijsko in prodajno točko za turistične in kulturne vsebine Ljubljanskega grad in Grajskega griča. V sklopu projekta je predvidena implementacija digitalizacije prodaje vstopnic (kartomati), obnovitev števcev prehodov, kakor tudi digitalizacijo predstavitve vsebin (multimedijski zasloni), ki jih ponujajo Ljubljanski grad, Grajski grič in mesto Ljubljana in katerih predstavitev bomo usklajevali z zavodom Turizem Ljubljana ter na ta način preusmerjali turistične tokove in razbremenili Ljubljanski grad v vrhuncih turistične sezone. Preko multimedijskih zaslonov bomo komunicirali tudi trajnostne zaveze pridobljenih certifikatov zelenega turizma.

Z izvedbo projekta bo poskrbljeno tudi za vidik ustrezne predstavitve kulturne dediščine, saj vstopni most poteka preko Obrambnega jarka, ki je nepogrešljiv obrambni element vsakega gradu, v primeru Ljubljanskega gradu pa služi tudi kot občasno prizorišče za raznovrstne družabne, glasbene, gledališke in druge dogodke, vstopni most pa predstavlja streho tega prizorišča. Z ureditvijo, ustrezno predstavitvijo kulturne dediščine ter z dopolnitvijo tehnične opreme bo prizorišče omogočalo nadaljnji razvoj obstoječih ter umestitev novih vsebin na turističnem in kulturnem področju, ki bodo namenjene tako tujim, kakor tudi domačim obiskovalcem.

 

 

NOO Logo RGB primarni SI gradient   SL Financira Evropska unija RGB POS

 

foto