Na vsebino

Pravila organizatorjem dogodkov

Zavod trajno in nemoteno zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve na vseh področjih kulture: gledališča, glasbe, likovne in intermedijskih umetnosti, muzejske ter posredniške in drugih dejavnosti. V okviru svojega poslanstva ohranja in promovira materialno in nematerialno kulturno dediščino Ljubljanskega gradu.


Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na območju Ljubljanskega gradu in Grajskega griča. V okviru turistično informacijskega centra zavod obvešča obiskovalce o vseh dogodkih na tem območju.
Poleg navedenega so pomemben segment poslovanja Ljubljanskega gradu tudi dogodki drugih organizatorjev. V njegovih prostorih se zvrstijo številne kulturne, korporativne, protokolarne in ostale prireditve zunanjih partnerjev oz. najemnikov grajskih prostorov. Ker je Ljubljanski grad spomenik kulturnega pomena in zaradi ohranjanja splošnega ugleda blagovne znamke Ljubljanski grad v javnosti, želimo biti vnaprej seznanjeni s podatki o vsebini in tipu dogodka, ki ga načrtuje zunanji organizator, ki najema katerega od prostorov na gradu.

Javni zavod Ljubljanski grad si pridržuje pravico odkloniti oddajo dvorane oz. organizacijo dogodka:
•    če bi bile zahteve nerazumne ali prireditev najemnika v nasprotju s hišnim redom in statusom Ljubljanskega gradu kot spomenika kulturnega pomena;
•    iz razlogov javne varnosti;
•    če oceni, da vsebina in kakovost dogodka nista v skladu s programskimi smernicami.

Spoštujemo raznolikost, zato ohranjamo nevtralno držo in se izogibamo dogodkom, ki bi lahko promovirali sovraštvo, nestrpnost, diskriminacijo ali nasilje.

Ne podpiramo dogodkov, ki:
•    spodbujajo sovraštvo, diskriminacijo ali omalovaževanje posameznikov oziroma skupin na podlagi njihove rase, etnične pripadnosti, vere, invalidnosti, starosti, narodnosti, statusa veterana, spolne usmerjenosti, spola, spolne identitete ali drugih lastnosti, ki so povezane s sistemsko diskriminacijo ali marginalizacijo;
•    izkoriščajo občutljiv dogodek z znatnim družbenim, kulturnim ali političnim vplivom, kot so civilne izredne razmere, naravne nesreče, izredne razmere na področju javnega zdravja, terorizem in povezane dejavnosti, konflikt in/ali množično nasilje …

Pri odločanju o oddaji v najem se upoštevajo primernost vsebine in namen dogodka ter prostorske in organizacijske možnosti. Če vsebina in namen dogodka in/ali prostorske in organizacijske možnosti ne ustrezajo zahtevam, lahko JZ Ljubljanski grad prošnjo za najem prostorov in tehnične opreme zavrne brez obrazložitve.

Hvala za razumevanje.