Na vsebino

Vodja finančno računovodske službe - m/ž

24. april 2012

Naziv delovnega mesta oziroma vrste dela: VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž

Opis del in nalog: vodenje finančno računovodskega poslovanja zavoda, predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, planov, letnih poročil, zaključnega računa, vodenje, načrtovanje in organiziranje in nadzorovanje dela službe, nadzor nad obračunavanjem, kontiranjem in knjiženjem plač, vodenje registra osnovnih sredstev in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo in splošnimi akti zavoda.

Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist ali druga ustrezna

Trajanje zaposlitve: določen čas 9 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik

Zahtevana računalniška znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje operacijskih sistemov

Rok za prijavo kandidatov: 24. 04. – 4. 05. 2012

 

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom po pošti ali e-pošti

Kontaktna oseba: JZ Ljubljanski grad

                                     mag. Damjana Sekernik

                                     Grajska planota 1, p.p. 71, 1001 Ljubljana

                                     T: 01 306 42 40

                                     E-mail: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si