Na vsebino

Vodja službe za tehnične zadeve

18. avgust 2014

Naziv delovnega mesta oziroma vrste dela: VODJA SLUŽBE ZA TEHNIČNE ZADEVE M/Ž

Opis del in nalog: 

-          vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja investicij, investicijskega vzdrževanje in obratovanja;
-          pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela;
-          pripravljanje in izvajanje investicijskih projektov;
-          načrtovanje in nadzorovanje izvajanja tehničnih in vzdrževalnih del opreme, prostorov in stavb;
-          vodenje voznega parka;
-          načrtovanje, vodenje in nadziranje informacijske podpore in telekomunikacij;
-          organiziranje in nadziranje del tehničnih ekip za investicijsko vzdrževanje in obratovanje ter podporo programov;
-          spremljanje zakonodaje iz področja službe;
-          priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe;
-          izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja službe;
-          nabava opreme, blaga in naročanje storitev.

Izobrazba: Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2; Smer: tehnična, gradbena ali druga ustrezna smer
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovnik
Delovne izkušnje: 3 leta, iz področja dela, ki je razpisano
Znanje jezikov: znanje vsaj enega tujega jezika na visokošolski ravni
Drugi pogoji:
- komunikativne in vodstvene sposobnosti;
- znanje računalniških programov s področja dela;
- poznavanje postopkov javnega naročanja.

Prijava je mogoča do: 01. 09. 2014
Način prijave kandidatov: pisno ali po e-pošti
Urnik dela: praviloma enoizmensko delo
Poskusno delo: 5 mesecev
Kontaktna oseba:
mag. Damjana Sekernik, vodja službe za kadrovske in splošne zadeve
T: 01 306 42 40
E-mail: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si