Na vsebino

Glavni vzdrževalec - električar M/Ž

16. junij 2016

Delovno mesto: glavni vzdrževalec - električar M/Ž

Rok za prijavo: do 30. 6. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opisi del in nalog:

- spremljanje stanja in izvajanje popravil pri rednem vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav,

- vzdrževanje in izvedba elektro inštalacij,

- vzdrževanje in izvajanje manjših popravil na ogrevalnih, klimatskih in vodovodnih instalacijah,

- izvajanje drugih  vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje okolice idr.),

- pravočasno obveščanje o potrebnih večjih popravilih,

- izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb),

- redno (dnevno, tedensko, mesečno) preverjanje stanja prostorov, stavb in opreme,

- vodenje evidenc orodja, opreme in blaga s katerim razpolaga služba,

- nabava materiala za izvajanje manjših popravil,

- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V, srednje splošno izobraževanje

Smer: elektro

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja: poznavanje delovanja elektro inštalacij, opreme, elektro naprav

Trajanje zaposlitve: določen čas (12 mesecev)

Poskusno delo: 3 mesece

Vozniški izpit kategorije: B

Način prijave kandidatov: Pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov: Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1001 Ljubljana ali na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)

Delovno mesto: glavni vzdrževalec - električar M/Ž

Rok za prijavo: do 30. 6. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opisi del in nalog:

- spremljanje stanja in izvajanje popravil pri rednem vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav,

- vzdrževanje in izvedba elektro inštalacij,

- vzdrževanje in izvajanje manjših popravil na ogrevalnih, klimatskih in vodovodnih instalacijah,

- izvajanje drugih  vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje okolice idr.),

- pravočasno obveščanje o potrebnih večjih popravilih,

- izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb),

- redno (dnevno, tedensko, mesečno) preverjanje stanja prostorov, stavb in opreme,

- vodenje evidenc orodja, opreme in blaga s katerim razpolaga služba,

- nabava materiala za izvajanje manjših popravil,

- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V, srednje splošno izobraževanje

Smer: elektro

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna in specialna znanja: poznavanje delovanja elektro inštalacij, opreme, elektro naprav

Trajanje zaposlitve: določen čas (12 mesecev)

Poskusno delo: 3 mesece

Vozniški izpit kategorije: B

Način prijave kandidatov: Pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov: Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1001 Ljubljana ali na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)