Na vsebino

Koordinator in organizator za likovni in galerijski program

07. julij 2016

Delovno mesto: koordinator in organizator za likovni in galerijski program 

Rok za prijavo: 22.7.2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:

priprava, vodenje in izvedba likovno galerijskega programa, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, vzpostavljanje pogojev za sodelovanja s kulturnimi institucijami doma in v tujini, vodenje in oblikovanje strokovnih programov na področju likovnega in galerijskega programa, priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja organizacijske enote, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja organizacijske enote,  pripravljanje projektov likovno galerijskega programa na javne razpise, zbiranje in priprava slikovnega, biografskega in drugega gradiva za pripravo publikacij, priprava politik promocije vsebin in oblikovanje primernih strokovnih razstavnih promocijskih programov (v sodelovanju s Službo za trženje), priprava informacij in tekstov za medije in javnost iz področja dela, pripravljanje programskih listov za prireditve, dežurstvo na prireditvah.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Smer: umetnostna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- organizacijske, vodstvene in komunikativne sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja,

- poznavanje področja likovno galerijske umetnosti in področja kulturne dediščine.

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta

Poskusno delo: 5 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik na visokošolski ravni

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo,občasno delo v manj ugodnem delovnem času.

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)

Delovno mesto: koordinator in organizator za likovni in galerijski program 

Rok za prijavo: 22.7.2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:

priprava, vodenje in izvedba likovno galerijskega programa, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, vzpostavljanje pogojev za sodelovanja s kulturnimi institucijami doma in v tujini, vodenje in oblikovanje strokovnih programov na področju likovnega in galerijskega programa, priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja organizacijske enote, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja organizacijske enote,  pripravljanje projektov likovno galerijskega programa na javne razpise, zbiranje in priprava slikovnega, biografskega in drugega gradiva za pripravo publikacij, priprava politik promocije vsebin in oblikovanje primernih strokovnih razstavnih promocijskih programov (v sodelovanju s Službo za trženje), priprava informacij in tekstov za medije in javnost iz področja dela, pripravljanje programskih listov za prireditve, dežurstvo na prireditvah.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Smer: umetnostna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- organizacijske, vodstvene in komunikativne sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja,

- poznavanje področja likovno galerijske umetnosti in področja kulturne dediščine.

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta

Poskusno delo: 5 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik na visokošolski ravni

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo,občasno delo v manj ugodnem delovnem času.

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)