Na vsebino

Strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve

13. maj 2016

Delovno mesto: strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve

Rok za prijavo: do 20. 5. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:

opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, obračunavanje, kontiranje in knjiženje plač, podjemnih in avtorskih pogodb, poročanje, posredovanje zahtevkov za refundacijo stroškov iz naslova programov javnih del, izstavljanje/zavračanje računov in  predračunov, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov, priprava in kontrola plačilnih nalogov, pošiljanje predlogov za kompenzacije, izdelovanje mesečnih in obdobnih poročil, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic, knjiženje in pologi denarnih sredstev na TRR ter kontrola in knjiženje denarnih iztržkov – pologov, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, druga računovodsko – knjigovodska opravila.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska  - VII/1 (po prejšnjih programih) oz. 1. Bolonjska stopnja (VI/2)

Smer: ekonomska ali druga ustrezna

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja. 

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta

Poskusno delo: 5 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik na visokošolski ravni

Delovni čas: enoizmensko delo,

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta ali e-mail na: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si)

 

Delovno mesto: strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve

Rok za prijavo: do 20. 5. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:

opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, obračunavanje, kontiranje in knjiženje plač, podjemnih in avtorskih pogodb, poročanje, posredovanje zahtevkov za refundacijo stroškov iz naslova programov javnih del, izstavljanje/zavračanje računov in  predračunov, kontiranje in knjiženje vhodnih računov ter izterjava neplačanih računov, priprava in kontrola plačilnih nalogov, pošiljanje predlogov za kompenzacije, izdelovanje mesečnih in obdobnih poročil, obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic, knjiženje in pologi denarnih sredstev na TRR ter kontrola in knjiženje denarnih iztržkov – pologov, obračun in knjiženje blagovnega knjigovodstva, druga računovodsko – knjigovodska opravila.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska  - VII/1 (po prejšnjih programih) oz. 1. Bolonjska stopnja (VI/2)

Smer: ekonomska ali druga ustrezna

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja. 

Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta

Poskusno delo: 5 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik na visokošolski ravni

Delovni čas: enoizmensko delo,

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta ali e-mail na: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si)