Na vsebino

Strokovni sodelavec za tehnične zadeve M/Ž

08. april 2016

Delovno mesto: strokovni sodelavec za tehnične zadeve M/Ž

Rok za prijavo: do 13. 4. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opisi del in nalog: 

neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe,  sodelovanje pri izvajanju oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradbenih del zavoda, prijavljanje projektov (investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme, obnove kulturne dediščine) na javne razpise,   vodenje energetskega knjigovodstva in nadzor nad delovanjem energetskih postrojenj, vodenje gradbenih koordinacij, koordiniranje gradbenih del, usklajevanje z zunanjimi izvajalci, pregledovanje popisov gradbenih del, priprava dokumentacij za pridobitev uporabnih, gradbenih in ostalih dovoljenj, izvajanje postopkov evakuacij, usposabljanj z defibrilatorjem in koordiniranje ostalih aktivnosti za varno delo, sodelovanje pri koordiniranju dela tehničnih ekip, urejanje arhiva službe in fotodokumentacije, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja)

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- vozniški izpit B kategorije,

- organizacijske, komunikativne in pedagoške sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja.  

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik, tekoče

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času,delo ob sobotah in nedeljah

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si