Na vsebino

Strokovni sodelavec za turizem M/Ž

08. april 2016

Delovno mesto: strokovni sodelavec za turizem M/Ž

Rok za prijavo: do 13. 4. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opisi del in nalog:

izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela,  sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju strategije trženja, oglaševalskih akcij in drugih akcij za krepitev blagovnih znamk ljubljanskega gradu, priprava predlogov razvoja področja turistične dejavnosti, organizacija in izvajanje predstavitev dejavnosti zavoda na kongresih, sejmih, borzah in delavnicah v Sloveniji in v tujini, priprava predlogov, organizacija in vodenje individualnih turističnih produktov (vodenj, animacij..), sodelovanje s turističnimi agencijami, organizatorji potovanj in drugimi posredniki turističnih storitev, priprava pogodb in spremljanje realizacije, priprava strokovnih besedil s pripravo slikovnega in biografskega gradiva za tiskovine in publikacije, izvajanje izobraževanj za vodnike, blagajnike in ostale zaposlene, ki komunicirajo z obiskovalci, priprava informacij in tekstov za medije in javnost o dogodkih za službo za odnose z javnostmi, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe,  planiranje in vodenje stroškov iz svojega področja dela, urejanje arhiva s svojega področja dela, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja)

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- vozniški izpit B kategorije,

- organizacijske, komunikativne in pedagoške sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja.  

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik, tekoče

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času,delo ob sobotah in nedeljah;

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si