Na vsebino

Vodja službe za trženje M/Ž

06. januar 2016

Delovno mesto: vodja službe za trženje M/Ž

Rok za prijavo: 21. 1. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:

organizacija vseh del pri trženju programa in pri pospeševanju prodaje vstopnic, pripravljanje strategij cen in strategij nastopanja na trgu, predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, spremljanje zakonodaje iz področja službe,  priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe, pregledovanje in likvidiranje računov s področja službe in nadzor nad porabo sredstev službe, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja službe, strokovno organiziranje, načrtovanje ter pripravljanje in izvajanje oglaševalskih akcij doma in v tujini, organiziranje in nadzorovanje dela informacijskega centra in blagajne, oblikovanje, izbor in organizacija prodajnega asortimana, priprava informacij za medije o dogodkih s področja trženja za službo z odnosi z javnostmi, priprava strokovnih besedil za tiskovine in posamezne promocijske akcije, sodelovanje pri urejanju in ažuriranju vsebine spletne strani zavoda, dežurstvo na prireditvah, vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2, univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja

Smer: ekonomska

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Druga potrebna dodatna znanja, kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

-          vodstvene in komunikativne sposobnosti,

-          znanje računalniških programov s področja dela,

-          poznavanje postopkov javnega naročanja.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si)