Na vsebino

Mojster luči (prijave do 28. 10. 2017)

18. oktober 2017

Delovno mesto: Mojster luči

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog: tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, sodelovanje pri izdelavi načrtov osvetlitve in izvedbe (uporabljena sredstva), priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter pripomočkov za izvedbo dogodka, kontrola nad porabo scensko svetlobnih naprav in materiala, programiranje, kontroliranje inteligentne nadzorno krmilne naprave, dežurstvo na prireditvah, samostojno vodenje prireditev, sprejemanje in pregledovanje tehnične dokumentacije, izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih naprav, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V. ali nacionalna poklicna kvalifikacija »osvetljevalec«
Smer: elektro ali druga tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji:
- zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini,
- delo z računalnikom.

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje scensko svetlobnih elementov,
- usposobljenost za delo z dvigali.

Znanja tujih jezikov:
- znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 3 mesece

Rok za prijavo: do 28.10.2017

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)

Delovno mesto: Mojster luči

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog: tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, sodelovanje pri izdelavi načrtov osvetlitve in izvedbe (uporabljena sredstva), priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter pripomočkov za izvedbo dogodka, kontrola nad porabo scensko svetlobnih naprav in materiala, programiranje, kontroliranje inteligentne nadzorno krmilne naprave, dežurstvo na prireditvah, samostojno vodenje prireditev, sprejemanje in pregledovanje tehnične dokumentacije, izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih naprav, zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred požarom, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: V. ali nacionalna poklicna kvalifikacija »osvetljevalec«
Smer: elektro ali druga tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Posebni pogoji:
- zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini,
- delo z računalnikom.

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje scensko svetlobnih elementov,
- usposobljenost za delo z dvigali.

Znanja tujih jezikov:
- znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 3 mesece

Rok za prijavo: do 28.10.2017

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)