Na vsebino

Poslovni sekretar (prijave do 1. 2. 2017)

12. januar 2017

Delovno mesto: poslovni sekretar

Rok za prijavo: do 1. 2. 2017

Število prostih delovnih mest: 1

Opisi del in nalog:

Izvajanje najzahtevnejših del iz področja podpore poslovnim procesom zavoda, načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v tajništvu zavoda, vodenje pisarne direktorja, skrb za pretok informacij in dokumentov, koordiniranje delovnih nalog, uvajanje sodobnih rešitev na področju organizacije dela in informacijskega sistema v tajništvu in organizacijskih enotah, komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji, sodelovanje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju računalniške in druge opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa, izvajanje del splošnega in pisarniškega poslovanja, priprava strokovnih dopisov, vlog, zapisnikov in drugih strokovnih gradiv, pripravljanje, organiziranje ter vodenje zapisnikov kolegijev in sestankov, zbiranje in posredovanje gradiv za sestanke ter izdelovanje zapisnikov svetov,  komisij in delovnih teles zavoda, izvajanje del pri sprejemanju, posredovanju in oddajanju pošte, organizacija službenih poti zaposlenih, priprava naročilnic ter vodenje evidenc le-teh, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil, nabava pisarniškega, potrošnega in drugega blaga, vodenje dokumentarnega gradiva iz področja dela, samostojno opravljanje drugih  del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2, univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja

Smer: poslovne ali upravne vede, humanistika

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- veščine poslovnega komuniciranja,

- organizacijske in komunikativne sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela, 

Druga potrebna dodatna znanja, kompetence:

- znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 5 mesecev

Delovni čas: enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)