Na vsebino

Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve (prijave do 7. 9. 2017)

29. avgust 2017

Delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve

Rok za prijavo: 7. 9. 2017

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:
Izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravljanju internih aktov, analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, izvajanje del kadrovskega, splošnega in pisarniškega poslovanja, vodenje in upravljanje s postopki hrambe in arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva ter postopkov e-arhiviranja, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil zavoda, priprava programov strokovnih izobraževanj zaposlenih, priprava programov promocije zdravja na delovnem mestu, organiziranje zdravniških pregledov delavcev, tečajev varstva pri delu in požarne varnosti ter izobraževalnih seminarjev, vodenje evidenc s področja izobraževanja, zaščitne opreme, zdravniških pregledov, službenih telefonov, opravljanje vseh del v zvezi z delovanjem nadzornih organov zavoda (svet zavoda in strokovni svet), prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah, pripravljanje podatkov za obračun plač ter izplačil pogodbenih in ostalih začasnih delavcev, pripravljanje pogodb o zaposlitvi in podjemnih pogodb, pripravljanje odločb, sklepov ter drugih individualnih aktov s področja delovnih razmerij, urejanje arhiva službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2, univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja
Smer: pravna, upravna, družboslovna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja,
- strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom;

Druga potrebna dodatna znanja, kompetence oz.
- znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 5 mesecev

Delovni čas: enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)

 

Delovno mesto: Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve

Rok za prijavo: 7. 9. 2017

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:
Izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravljanju internih aktov, analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, izvajanje del kadrovskega, splošnega in pisarniškega poslovanja, vodenje in upravljanje s postopki hrambe in arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva ter postopkov e-arhiviranja, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil zavoda, priprava programov strokovnih izobraževanj zaposlenih, priprava programov promocije zdravja na delovnem mestu, organiziranje zdravniških pregledov delavcev, tečajev varstva pri delu in požarne varnosti ter izobraževalnih seminarjev, vodenje evidenc s področja izobraževanja, zaščitne opreme, zdravniških pregledov, službenih telefonov, opravljanje vseh del v zvezi z delovanjem nadzornih organov zavoda (svet zavoda in strokovni svet), prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah, pripravljanje podatkov za obračun plač ter izplačil pogodbenih in ostalih začasnih delavcev, pripravljanje pogodb o zaposlitvi in podjemnih pogodb, pripravljanje odločb, sklepov ter drugih individualnih aktov s področja delovnih razmerij, urejanje arhiva službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2, univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja
Smer: pravna, upravna, družboslovna ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja,
- strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom;

Druga potrebna dodatna znanja, kompetence oz.
- znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo: 5 mesecev

Delovni čas: enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si)